MINERALIZATOR

Mineralizator AIMRO ketridž pogodan za sve sisteme, reversna osmoza.

Obogađuje vodu mikroelementima neophodnih za ljudski organizam kao što su: kalcijum, magnezijum, kalijum, natrijum...

Cena mineralizatora: 40 evra


Ca²+ - 34 mg/l
Mg²+ - 12 mg/l
Na+ - 22 mg/l
K+ - 8.5 mg/l
CO3² - 10 mg/l
SO4² - 0.3 mg/l
Cl - 0.8 mg/l
F - 0.06 mg/l

Dimenzijе: 250x50mm
Radna temperatura: 2 - 42 ºC
Maksimalni radni pritisak: 6 bara