Sve eventualne kvarove ili smetnje u radu AQUA FILTER-ovih uređaja odmah treba prijaviti servisnoj službi na 021/410-657, 063/567-212, aquafiltersrbija@gmail.com.

KADA SE KVAR POJAVI POTREBNO JE OBAVEZNO ZATVORITI VENTIL KOJI NAPAJA APARAT VODOM I ISKLJUČITI GA IZ STRUJE!

Ovlašćeni servis je dužan da otkloni uzrok smetnji koji je doveo do
kvara u najkraćem roku.

NAPOMENA: SVAKODNEVNO VEČERNJE ZATVARANJE VENTILA KOJI DOVODI VODU U APARAT PRODUŽAVA RAD APARATA, OVIM POSTUPKOM IZBEGAVATE IZNENADNE NOĆNE KVAROVE!

GARANCIJA:
Garancija kupljenog uređaja je istaknuta na ugovoru kao sastavni deo ugovorne obaveze fi rme, u slučaju da ne postoji poseban ugovor o kupoprodaji ili servisu garancija na sve mehaničke i elektronske delove uređaja je 12 meseci. Garanciji ne podležu mehanička oštećenja, strujni udari usled promene napona, požar ili smrzavanje uređaja. Uređaji se moraju držati u suvom prostoru radi sprečavanja pojave kondenzacije koja može oštetiti elektronske delove.