Svi AQUA FILTER-ovi aparati za filtriranje vode se priključuju na hladnu vodu u kuhinji bez obzira da li se ugrađuju u sudoperu, postavljaju na radnu kuhijsku površinu ili na pod. Svakom aparatu se mora obezbediti priključak za napajanje vode i priključak otpadne vode.

1. Priključak za napajanje aparata vodom

Postoje tri vrste konektora za priključivanje aparata na vodu. Konstrukcijski se razlikuju po dimenziji navoja u zavisnosti na koji tip slavine ga uvrćemo. Na slici vidimo princip uvrtanja konektora sa loptastom slavinicom TR-2021.Konektor 3/8” se koristi kada je slavina u kuhinji na sudoperi, kao na slici.
Konektor se uvrće na ventil na zidu a na njega se uvrće fleksibilno crevo od slavine.
Na konektor se uvrće loptasta slavinica sa plavom ručicom za puštanje ili zatvaranje vode aparatu. Od slavinice do aparata ide plastično crevo 1/4”.

Konektor ½ “ TI-424 se koristi kada je u kuhinji postojeća slavina na zidu i obično je na nju prikopčan viseći protočni bojler. Da bi se prikopčao konektor, potrebno je odvrnuti slavinu sa cevi u zidu i na njeno mesto uvrnuti konektor. U konektor se uvrće slavina i povezuju cevi od protočnog bojlera. Na konektor se uvrće loptasta slavinica sa plavom ručicom za puštanje ili zatvaranje vode aparatu. Od slavinice do aparata ide plastično crevo 1/4”.

Konektor ¾” se koristi kada je u kuhinji postojeća dupla slavina sa hladnom i toplom vodom koja dolazi iz velikog bojlera.Slavina se skida sa zida.Na priključak topple vode uvrće se slepi nastavak TI-606 a na priključak hladne vode nastavak TI-626. Na nastavke se vraća slavina.
Na konektor TI-626 se uvrće loptasta slavinica sa plavom ručicom za puštanje ili zatvaranje vode aparatu. Od slavinice do aparata ide crevo 1/4”.

2. Priključak za otpadnu vodu

Svaki AQUA FILTER aparat za fi ltriranje vode ima otpadnu vodu. Ono što osmotska membrana izdvoji kao nečistoću ide kao otpadna voda u sifon sudopere. Na cevi sifona se montira šelna otpadne vode na koju se prikopčava otpadno crevo iz kućišta membrane.

3. Priključak čiste vode na posebnu slavinu

Prečišćena voda iz aparata ide u poseban rezervoar koji je pod pritiskom te tako omogućava protok vode kroz posebno instaliranu slavinu na sudoperi. Kompletna šema povezivanja se nalazi na slici.
Slika prikazuje principijelnu šemu povezivanja svih AQUA FILTER-ovih aparata. Tipovi aparata koji se ugrađuju u sudoperu, kao na slici, imaju dodatnu slavinu na sudoperi. Elektronski aparati koji se ugrađuju na radne kuhinjske površine ili stoje na podu nemaju dodatnu slavinu već im je slavina satavni deo, kao i rezervoar prečišćene vode.