Mehaničko filtriranje

Prvi korak u filtriranju vode predstavlja fizičko zadržavanje nečistoća putem mrežice koja funkcioniše kao sito i ne propušta štetne materije koje se nalaze u vodi.

Šta sve uklanja mehaničko filtriranje?

Drugi naziv za mehaničke filtere je sediment filteri, jer uklanjaju takozvane sedimente. Ovo je naziv za sve čvrste materije koje se nalaze u vodi – rđu koja otpada sa dotrajalih vodoinstalacija, čestice peska i zemlje, kao i bilo koje druge organske materije koje dospeju u vodu iz česme.

Kako rade mehanički filteri?

Mehanički filteri se prave od polietilenskog konca. Mehanički filter ima mrežicu sa porama veličine od 100 do 1 mikrona – milionitih delova metra. Poređenja radi – ljudsko oko bez optičkih pomagala može da vidi predmete veličine do 100 mikrona. Ovi filteri uklanjaju nečistoće koje su toliko sitne da su nevidljive golim okom.

Pravi izbor za zdravlje Vaše porodice, na samo jedan klik od Vas