Omekšavanje vode

Omekšivači za vodu su aparati za totalno uklanjanje kamenca iz vode. Kamenac se sastoji od metala (Fe, Mn, Mg, Ca) i neorganskog dela CO3, SO4 itd. Kada se iz vode uklone metali ukloni se vezivno sretstvo za neorganski deo pa se ukloni i kompletan kamenac iz vode. Ovo se najbolje postiže korišćenjem jonoizmenjivača, hemijskih masa za vezivanje metala iz vode koje imaju sposobnost regeneracije sa manje aktivnim metalom poput Na (za regeneraciju se koristi SO NaCl).

Omekšivači vode za piće

Na slici je prikazana šema omekšivača. Uređaj se sastoji od kolone u koju se sipa jonoizmenjivač i od kolone u koju se sipa so za regeneraciju. Omekšivači vode su aparati za vodu tako napravljeni da je 2 u 1. Procese protoka vode i regeneracije kontroliše kompjuterska ventilska glava koja je povezana sa dovodom vode, dovodom čiste vode i regulatorom bacanja prljave vode.

Voda iz vodovoda prolazi kroz ventilsku glavu i putem centralne cevi prolazi kroz jonoizmenjivač. Nekada zvana jonoizmenjivačka smola u novije vreme mineralni jonoizmenjivač je dobio naziv po načinu rada. Dakle sama reč govori da izmenjuje jone, dolazi sa već povezanim jonima. Na na svojoj površini i njih izmenjuje sa jonima metala iz vode koji su agresivniji i kojih u tom momentu ima više dakle joni metala sada dolaze na mesto jona Na, a ovi odlaze u vodu, na ovaj način se kao sunđerom uklanjaju joni metala iz vode i kada se postigne određena zasićenost jonoizmenjivača (može se regulisati ventilskom glavom) koja zavisi od tvrdoće ulazne vode i količine jonske mase u uređaju omekšivač ulazi u mod regeneracije.

Regeneracija je proces obrnute izmene jona gde se iz tanka za Slani rastvor presićen rastvor soli uvlači u kolonu sa Jonskom masom pod visokim pritiskom se masa meša prilikom čega se izmenjuju joni metala sa jonima Na iz soli, na ovaj način se jonska masa regeneriše dovodi se u početno stanje a sav kamenac se odbacuje u kanalizaciju. Ovo je sada kružni proces i dešava se na svakih 3 do 5,5 kubika vode u slučaju najprodavanijeg omekšivača vode OV 844 koji ima 20 litara jonske mase pri tvrdoći vode do 30 dH. Ono što je prednost jeste cena omesivaca za vodu.

Pravi izbor za zdravlje Vaše porodice, na samo jedan klik od Vas