Aparat za filtriranje vode – AquaStar

Aparat za vodu savremenog dizajna. Ima mogućnost grejanja i hlađenja vode, što ga čini idealnim za kuhinju ili kancelariju. Nano filteri poslednje generacije uklanjaju najsitnije nečistoće, bakterije i druge patogene iz vode.

Aparat za filtriranje vode – OfficeStar

Aparat za vodu savremenog dizajna. Ima mogućnost grejanja i hlađenja vode, što ga čini idealnim za kuhinju ili kancelariju. Nano filteri poslednje generacije uklanjaju najsitnije nečistoće, bakterije i druge patogene iz vode.

Aparat za omekšavanje vode – AquaSoft Pro

Profesionalni aparat za omekšavanje vode. Poseduje veliki kapacitet (od 3 do 100 kubika na sat) i mogućnost selektivnog filtriranja vode. Široka primena u stambenim objektima i hotelima, u sistemima velikih kotlova, akva parkovima, autoperionicama…

SedimentFilter Pro

Profesionalni filter za mehaničko otklanjanje nečistoće iz vode. Pored kamenca i organskih materija, selektivno uklanja teške metale poput arsena, azbesta, olova, kadmijuma, žive, gvožđa itd.

Nano stanice

Profesionalni aparati za filtriranje vode namenjeni velikim postrojenjima. Obezbeđuju veliki protok vode prečišćene pomoću najsavremenijih nano filtera. Najšira primena u prehrambenoj industriji: veće destilerije, pivare, klanice, poljoprivredni kombinati i sl.

Aparat za prečišćavanje vode – AquaLabs

Profesionalni aparat za prečišćavanje vode namenjen laboratorijama. Kombinacija nano stanice sa dodatkom jonoizmenjivača ili elektrodijalizatora za totalno uklanjanje elektrolita iz vode.

Aparat za filtriranje vode – AquaFilter Pro

Profesionalni filter za mehaničko otklanjanje nečistoće iz vode. Pored kamenca i organskih materija, selektivno uklanja teške metale poput arsena, azbesta, olova, kadmijuma, žive, gvožđa itd.