UNIK 300/500

3 ili 5 OSMOZA

DO 4 SLAVINE NA JEDAN SISTEM

500 - 750 litara/dan

Ukoliko imate potrebu za velikom količinom pijaće vode od 500 do 750 litara na dan odaberite neki od profesionalnih uređaja UNIK 300 ili UNIK 500. Oba uređaja sadrže predfiltere velikog gabarita 20 inch, prvi je uvek sediment predfilter 20 mikrona, drugi je presovani blok ugalj, a treći sediment 5 mikrona. Uređaj UNIK 300 poseduje 3 nanofiltera kapaciteta 3X100GPD, dok UNIK 500 poseduje 5 nanofiltera kapaciteta 5X100 GPD. Uređaji poseduju 2 pumpe i procesor koji kontroliše ispiranje nano filtera. Uz ovaj uređaj se montira rezervoar od 40 litara. Uređaji su pogodni za modifikacije i na njih se mogu montirati različiti dodaci kao što su Magneti, Jonizatori, mineralizatori i UV sterilizatori. Mogu se povezati sa kafe automatima, ledomatima, frižiderima. Mogu da opskrbe više od 4 slavine za istakanje, pa su pogodni za kafiće, restorane, pekare, sportske centre, velike kolektive kao i za pripremu vode kod sistema za demineralizaciju vode. Montaža se vrši u prostoru 1mX1m, servis podrazumeva zamenu predfiltera na svakih 6 meseci.