SERVIS

AQUA FILTER aparati pripadaju najnovijoj generaciji ekoloških uređaja namenjenih prečišćavanju vode za piće. Za izradu ovih sistema koriste se materijali vrhunskog kvaliteta i primenjuje najsavremenija
tehnologija čišćenja vode.

Prečišćavanje vode putem reverzne osmoze je do danas najbezbedniji način za dobijanje čiste, zdrave i pitke vode.

AQUA FILTER aparati su garancija da ćete u domaćinstvu koristiti najzdraviju vodu za piće. To je racionalan i jednostavan način da utičete na zdravlje i kvalitet života svoje porodice.
Ugradnjom ovakvih uređaja, Vi u svom domaćinstvu dobijate najčistijiplaninski izvor vode za piće.

Opšte informacije i uslovi za korišćenje AQUA FILTER-ovih aparata za prečišćavanje vode:

 • Pritisak vode kojom se napaja uređaj mora da se kreće u granicama od 2,8 bara do 8 bara
 • Temperatura vode kojom se napaja uređaj mora da bude veća od 2 stepena i niža od 40 stepeni u toku celog perioda korišćenja aparata
 • NAPOMENA: UREĐAJ NE SME DA SMRZNE!
 • Sadržaj rastvorenih materija u vodi (TDS) ne sme da prelazi 2000mg/l
 • Prilikom servisiranja treba koristiti isključivo originalne rezervne delove i podsklopove koje je preporučio proizvođač
 • Zamenu filtera i rezervnih delova mora obavljati isključivo servisna služba AQUA FILTER-a
 • Zamena predfiltera se radi na 6 meseci dok se post filter menja na 12 meseci
 • Zamena mineralizatora i jonizatora se radi na 24 meseca
 • Zamena Osmotske membrane se radi nakon njenog kvara a redovno se proverava na 36 meseci

Osnovni delovi svakog uređaja:

Sistemi za prečišćavanje vode za piće kućne upotrebe sastoje se iz istih osnovnih delova:

 • Mehanički filter (sediment 20 mikrona i/ili 5 mikrona)
 • Mehanički filter (5 mikrona i/ili 1 mikron)
 • Filter sa aktivnim ugljem (granulirani ili presovani)
 • Automatski STOP ventil
 • Osmotska membrana (Tip RO 50GPD/75GPD ili 100GPD)
 • Prigušnica za otpadnu vodu
 • Rezervoar za čistu vodu (pod pritiskom ili rezervoar sa slobodnim padom vode)
 • Post filter (in line)
 • Slavina ili papučica za istakanje vode
 • Vodena pumpa (booster pumpa, sa ventilima visokog i niskog pritiska–opcija)
 • Magnet (4 gaus) – opcija
 • Jonizator (AIFIR 2000) – opcija
 • Mineralizator (Dolomitni) – opcija
 • UV lampa (16 W ili 32 W) – opcija

MONTAŽA

Svi AQUA FILTER-ovi aparati za filtriranje vode se priključuju na hladnu vodu u kuhinji bez obzira da li se ugrađuju u sudoperu, postavljaju na radnu kuhijsku površinu ili na pod. Svakom aparatu se mora obezbediti priključak za napajanje vode i priključak otpadne vode.

Priključak za napajanje aparata vodom

Postoje tri vrste konektora za priključivanje aparata na vodu. Konstrukcijski se razlikuju po dimenziji navoja u zavisnosti na koji tip slavine ga uvrćemo.

Priključak za otpadnu vodu

Svaki AQUA FILTER aparat za fi ltriranje vode ima otpadnu vodu. Ono što osmotska membrana izdvoji kao nečistoću ide kao otpadna voda u sifon sudopere. Na cevi sifona se montira šelna otpadne vode na koju se prikopčava otpadno crevo iz kućišta membrane.

Priključak čiste vode na posebnu slavinu

Prečišćena voda iz aparata ide u poseban rezervoar koji je pod pritiskom te tako omogućava protok vode kroz posebno instaliranu slavinu na sudoperi. Elektronski aparati koji se ugrađuju na radne kuhinjske površine ili stoje na podu nemaju dodatnu slavinu već im je slavina satavni deo, kao i rezervoar prečišćene vode.

 KVAROVI

Sve eventualne kvarove ili smetnje u radu AQUA FILTER-ovih uređaja odmah treba prijaviti servisnoj službi na 021/410-657063/567-212aquafiltersrbija@gmail.com.

KADA SE KVAR POJAVI POTREBNO JE OBAVEZNO ZATVORITI VENTIL KOJI NAPAJA APARAT VODOM I ISKLJUČITI GA IZ STRUJE!

Ovlašćeni servis je dužan da otkloni uzrok smetnji koji je doveo do
kvara u najkraćem roku.

NAPOMENA: SVAKODNEVNO VEČERNJE ZATVARANJE VENTILA KOJI DOVODI VODU U APARAT PRODUŽAVA RAD APARATA, OVIM POSTUPKOM IZBEGAVATE IZNENADNE NOĆNE KVAROVE!

GARANCIJA:
Garancija kupljenog uređaja je istaknuta na ugovoru kao sastavni deo ugovorne obaveze fi rme, u slučaju da ne postoji poseban ugovor o kupoprodaji ili servisu garancija na sve mehaničke i elektronske delove uređaja je 12 meseci. Garanciji ne podležu mehanička oštećenja, strujni udari usled promene napona, požar ili smrzavanje uređaja. Uređaji se moraju držati u suvom prostoru radi sprečavanja pojave kondenzacije koja može oštetiti elektronske delove.