Aqua Soft Atlantis omekšivač vode za domaćinstvo

Cena:
123.000 rsd
Transport uključen u cenu / Garancija 2 godine

Aqua Soft Home karakteristike su:

 • Kolona compozit, tip 817, zapremine 30 lit, 1 kom.
 • Jonoizmenjivač ECO Mix A 25 lit.
 • Količina omekšane vode 45m3/1o tvrdoće
 • Solanka 1 kom.
 • Priključak- 3/4 coll
 • Količina soli za regeneraciju 2.0 kg
 • Protok 3000 l/h (3m3/h)
 • Kvalitet omekšane vode, ispod 1 dh (nemački stepen)
 • Potreban pritisak za normalno funkcionisanje 3-6 bar
 • Dimenzije uređaja 990mm X 290mm X 525mm
 • Automatska ventilska glava

Šta je omekšavanje vode?

Omekšavanje vode je proces tokom kog se kalcijum, magnezijum i određeni metali uklanjaju iz vode.

Ovo je veoma bitan proces u filtriranju vode, jer produžava vek trajanja cevi, slavina i ventila i kućnih uređaja koji koriste vodu kao što su bojleri i veš mašine.

Omekšavanjem vode se smanjuje ukupna tvrdoća vode.

Tvrda voda sadrži značajnu količinu jona kalcijuma i magnezijuma koje začepljuju cevi, utiču na rad grejača bojlera, smanjuju efikanost veš mašina i ostavljaju bele fleke na sudoperi i slavinama.

Omekšavanjem vode se eliminišu ovi problemi.

Povećana tvrdoća vode dovodi do stvaranja kamenca u cevima što može dovesti i do korozije.

Takođe, naslage kamenca na grejaču bojlera povećava potrošnju struje za 20%.

Za smanjenje tvrdoće vode se koriste omekšivači vode.

Kako rade omekšivači vode?

Omekšivači za vodu su aparati za totalno uklanjanje kamenca iz vode. Kamenac se sastoji od metala (gvožđe – Fe, mangan – Mn, magnezijum – Mg, kalcijum – Ca) i neorganskog dela CO3, SO4 itd. Kada se iz vode uklone metali ukloni se vezivno sretstvo za neorganski deo pa se ukloni i kompletan kamenac iz vode. Ovo se najbolje postiže korišćenjem jonoizmenjivača, hemijskih masa za vezivanje metala iz vode koje imaju sposobnost regeneracije sa manje aktivnim metalom poput Na (za regeneraciju se koristi SO NaCl).

Omekšivači vode 

omeksivaci-za-vodu

Na slici je prikazana šema omekšivača. Uređaj se sastoji od kolone u koju se sipa jonoizmenjivač i od kolone u koju se sipa so za regeneraciju. Omekšivači vode su aparati za vodu tako napravljeni da je 2 u 1. Procese protoka vode i regeneracije kontroliše kompjuterska ventilska glava koja je povezana sa dovodom vode, dovodom čiste vode i regulatorom bacanja prljave vode.

Ovi uređaji i oprema se sastoje od više komponenti od kojih svaka ima svoju ulogu u procesu omekšavanja vode.

Filteri za prečišćavanje vode, koji u sebi sadrže jonoizmenjivač, koriste se za potpuno uklanjanje kamenca.

Jonoizmenjivač funkcioniše po principu zamene jona Na na svojoj površini, sa jonima metala iz vode.

Kada jonoizmenjivač postane zasićen jonima metala, prelazi u postupak regeneracije.

Pošto se kamenac sastoji od metala (Fe, Mn, Mg, Ca) i neorganskog dela CO3, SO4, kada se jonoizmenjivačem uklone metali jona, neorganski deo kamenca više nema za šta da se veže. (1)

Koristeći princip jonske izmene, omekšivači uklanjaju jone kalcijuma i magnezijuma koji ulaze u sastav kamenca i zamenjuju ih jonima natrijuma.

Ovaj postupak traje dok se ne postigne određena zasićenost jonoizmenjivača, odnosno jonoizmenjivačke mase, što zavisi od tvrdoće ulazne vode, i nakon zasićenja uređaj ulazi u mod regeneracije.

U modu regeneracije, dolazi do ponovnog procesa jonske izmene, ovog puta u obrnutom smeru – joni natrijuma se zamenjuju jonima kalcijuma i magnezijuma kako bi se jonska masa dovela u početno stanje, dok se sav kamenac odbacuje u kanalizaciju kroz otpadnu vodu.

Jonoizmenjivačke smole koje deluju kao sunđeri upijajući u ovom slučaju metale iz vode, pri čemu ne utiču hemijski na vodu i ne menjaju njen sastav.

Ukoliko vodu propustimo kroz jonoizmenjivač, mi ćemo selektivno ukloniti one jone metala ili neke druge jone koje želimo, miksom raznih vrsta sintetičkih smola.

Na taj način ćemo sprečiti da se metali vežu za neorganski deo i stvore kamenac.

Jonskom izmenom i propuštanjem vode kroz jonoizmenjivačke kolone totalno uklanjamo kamenac fizičko-hemijskim putem, a vodu ostavljamo netaknutom.

Nekada su se jonoizmenjivači nakon upotrebe bacali.

Aquafilter uvozi i distribuira jonoizmenjivače koji mogu da se regenerišu.

Nakon prolaska kroz sve modove, voda izlazi omekšana i potpuno oslobođena od kamenca.

Takođe, aktivni ugalj koji se nalazi u omekšivačima vode eliminiše neprijatne mirise i organske zagađivače.

Omekšivači vode se mogu koristiti kako u domaćinstvu tako i u industriji kada je u pitanju priprema vode za tehnološke procese.

Kako se postiže omekšavanje vode?

Voda iz vodovoda prolazi kroz ventilsku glavu i putem centralne cevi prolazi kroz jonoizmenjivač. Nekada zvana jonoizmenjivačka smola u novije vreme mineralni jonoizmenjivač je dobio naziv po načinu rada.

Dakle sama reč govori da izmenjuje jone, dolazi sa već povezanim jonima. Na na svojoj površini i njih izmenjuje sa jonima metala iz vode koji su agresivniji i kojih u tom momentu ima više dakle joni metala sada dolaze na mesto jona Na, a ovi odlaze u vodu, na ovaj način se kao sunđerom uklanjaju joni metala iz vode.

Kada se postigne određena zasićenost jonoizmenjivača (može se regulisati ventilskom glavom) koja zavisi od tvrdoće ulazne vode i količine jonske mase u uređaju omekšivač ulazi u mod regeneracije.

jonoizmenjivač za omekšavanje vode

Regeneracija je proces obrnute izmene jona. Iz tanka za slani rastvor, presićen rastvor soli se uvlači u kolonu sa jonskom masom. Pod visokim pritiskom se masa meša prilikom čega se izmenjuju joni metala sa jonima natrijuma iz soli.

Na ovaj način se jonska masa regeneriše se i dovodi u početno stanje, a sav kamenac se odbacuje u kanalizaciju.

Ovo je sada kružni proces i dešava se na svakih 3 do 5,5 kubika vode u slučaju najprodavanijeg omekšivača vode OV 844 koji ima 20 litara jonske mase pri tvrdoći vode do 30 dH.

Gde je najbolje montirati omekšivač vode?

Preporučuje se da se omekšivač vode montira na glavni dovod vode u objekat, pre razdvajanja instalacije unutar objekta. Ovo će osigurati da se omekšana voda isporučuje u celom objektu nakon prolaska kroz omekšivač.

Takođe, preporučljivo je ugraditi omekšivač vode sa tzv. bypass-om kako bi se osiguralo kontinuirano snabdevanje vodom u slučaju servisiranja omekšivača ili eventualnih drugih intervencija.

Da bi se omekšivač vode priključio, potrebni su sledeći priključci: ulaz vode, izlaz vode (omekšana voda), kanalizacioni priključak i električno napajanje od 220 V/50 Hz.

Koji je najbolji omekšivač vode za kuću?

Aqua Soft Atlantis

Ukoliko imate problema sa tvrdom vodom, Aqua Soft omekšivač vode garantuje potpuno uklanjanje kamenca. Koristeći princip jonske izmene i reverzne osmoze, Aqua Soft omekšivač vode uklanja jone kalcijuma i magnezijuma koji ulaze u sastav kamenca i zamenjuje ih jonima natrijuma. Ovaj postupak traje dok se ne postigne određena zasićenost jonoizmenjivača, što zavisi od tvrdoće ulazne vode, i nakon zasićenja uređaj ulazi u mod regeneracije.

U modu regeneracije, dolazi do ponovnog procesa jonske izmene, ovog puta u obrnutom smeru – joni natrijuma se zamenjuju jonima kalcijuma i magnezijuma kako bi se jonska masa dovela u početno stanje, dok se sav kamenac odbacuje u kanalizaciju kroz otpadnu vodu. Nakon prolaska kroz sve modove, voda prerađena u AquaSoft aparatu izlazi omekšana i potpuno oslobođena od kamenca. Ovaj proces se odvija automatski. Korisnik ili servis dosipa tabletiranu so u zavisnosti od potrošnje vode.

Kapacitet prečišćavanja vode ovim zavisi od modela koji odaberete.

Tretman vode AquaSoft aparatom za omekšavanje vode, garantuje da će Vaše vodovodne cevi i kućni uređaji koji koriste vodu će imati mnogo duži vek trajanja.

Filter za omekšavanje vode

Omekšivači vode u sebi sadrže jonoizmenjivač, koji se koristi za potpuno uklanjanje kamenca. Jonoizmenjivač funkcioniše po principu zamene jona Na na svojoj površini, sa jonima metala iz vode. Kada postane zasićen jonima metala, prelazi u postupak regeneracije.

Pošto se kamenac sastoji od metala (Fe, Mn, Mg, Ca) i neorganskog dela CO3, SO4, kada se jonoizmenjivačem uklone metali jona, neorganski deo kamenca više nema za šta da se veže.

Pored Aqua Soft uređaja, imamo i Aqua Soft Pro – profesionalni uređaj za omekšavanje vode, koji će vam uštedeti novac na popravke skupih masina ili kupovinu novih, a istovremeno obezbediti velike količine vode bez prisustva kamenca. Takođe, ukloniće i druge minerale u procesu demineralizacije vode. Funkcioniše po principu gorenavedene jonske izmene i ima iste karakteristike kao Aqua Soft kućni filter za vodu, ali omogućava mnogo veće kapacitete protoka vode (od 3 do 100 kubika na sat), kao i selektivno filtriranje. Zbog ove osobine, koristi se kao filter za vodu u industriji.

Omekšivač vode – prednosti korišćenja:

 • Uklanjanje magnezijuma i kalcijuma, odnosno kamenca
 • Demineralizacija vode
 • Kontinuiran protok vode
 • Velike količine omekšane vode
 • Reverzna osmoza za maksimalno prečišćavanje
 • Eliminacija soli, gvoždja, mangana
 • Eliminacija neprijatnih mirisa
 • Produžen vek trajanja cevi i aparata koji koriste vodu
 • Čistije slavine i kupatila

Ukoliko želite da pročitate više o ovom filteru i zakažete ugradnju to možete učiniti ovde ili nas pozovite na broj telefona 063 567 212 za dodatne informacije. Možete nas pozvati svakim radnim danom i vikendom u periodu od 07h do 20h.

Pravi izbor za zdravlje Vaše porodice, na samo jedan klik od Vas