Filteri za prečišćavanje vode

Najvažnije tečnost za zdravlje čoveka svakodnevno dolazi do nas putem vodovoda sumnjive ispravnosti, u plastičnim flašama koje su ne praktične za naš budžet, a štetne za prirodu, i u balonima gde je najčešće tretirana mikrofilterima koji propuštaju kamenac.

Ipak, postoji pouzdano i praktično rešenje da obezbedimo čistu i zdravu vodu u svom domu ili poslovnom prostoru.

Upoznajte naše filtere za prečišćavanje vode. Podelili smo ih u dve kategorije: filteri za vodu za domaćinstvo i komercijalni filteri za vodu. Osim filtera za vodu, pogledajte i oplemenjivače i dodatke za filtriranje.

Postoje različiti filteri za vodu. U zavisnosti od Vaših potreba i osobine vode koju želite da tretirate, možemo da Vam ponudimo širok spektar filtera za prečišćavanje vode. Bilo da je reč o filteru koji prečišćava na principu reverzna osmoza, ili vam je potrebno omekšavanje vode, mehanički filter za vikendicu ili filter za bunarsku vodu, ponudićemo Vam najbolje rešenje.

U našem asortimanu postoje i industrijski filteri za vodu. Ako Vam je u proizvodnji neophodna veća količina čiste vode, postoje razni profesionalni filteri za vodu koji mogu da zadovolje sve vaše potrebe.

Filtriranje vode

Reverzna osmoza (nano filtriranje)

Reverzna osmoza predstavlja proces uklanjanja čestica veličine i do milionitog dela metra kroz metodu koja se naziva nano filtriranje.

filteri-za-vodu-nano-filtriranje

Šta uklanja reverzna osmoza?

Ova metoda za filtriranje vode se koristi za eliminisanje najsitnijih čestica veličine do 1 nanometra. Poređenja radi, veličina COVID-19 virusa je oko 12 nanometara. Veličina bakterije se kreće između 100 i 20.000 nanometara.

Reverzna osmoza uklanja viruse, bakterije i druge mikroorganizme i ovakvo filtriranje vode čini vodu apsolutno bakteriološki ispravnom.

nano-filtriranje

Reverzna osmoza je prvobitno bila dizajnirana sa ciljem da morsku vodu pretvori u pitku vodu za potrebe mornarice. Ona je idealna za svakoga ko je na ishrani sa niskim unosom natrijuma. Membrana za reverznu osmozu ima mnogo manju veličinu pora od veličine bakterija ili parazita. Ako pravilno funkcioniše, ukloniće sve mikroorganizme iz vode koja dolazi iz slavine i proizvešće na taj način sterilnu vodu.

Kako radi reverzna osmoza?

Kod reverzne osmoze, voda se propušta kroz polupropusnu membranu koja sadrži veoma male pore. Membrana se nalazi u membranskom kućištu u kom podleže velikom pritisku. Kad se voda pod pritiskom susretne s membranom, prolaze samo molekuli vode a sve nečistoće se preusmeravaju u odvod. Ovako filtrirana voda je toliko čista se često koristi u medicinske svrhe.

reverzna-osmoza

Kakav kvalitet vode dobijamo?

Kod vode za piće vi ćete primetiti poboljšanje ukusa, a to ćete osetiti i kad budete kuvali kafu, kad budete koristili kockice leda, ili kada budete pravili sokove. Kada budete kuvali koristeći prečišćenu vodu, bolje ćete osetiti ukus hrane. Voda će biti zdravija i za vašu decu, ali i dobra za zalivanje vaših biljki.

Ovaj tretman vode se preporučuje i za one koji pate od hipertenzije, pošto se radi o vodi sa niskim sadržajem minerala. Ona je idealna za pegle na paru. Osmotizovana voda će produžiti životni vek vaših uređaja.

kvalitet-vode

Benefiti filtera za vodu

  • Filtriranje vode daje bolji ukus i miris vodi
  • Dugoročno je isplatjiviji od flaširane vode
  • Unos čiste vode u organizam smanjuje mogućnost bolesti
  • Filtrirana voda omogućava čistu vodu za piće, ali i za kuvanje
  • U potpunosti smanjuje potrebu za flaširanom vodom i samim tim upotrebu neekoloških plastičnih flaša
  • Filtriranje vode pruža bolji imunitet deci i odraslima
  • Voda tretirana filterima doprinosi zaštiti od preko dve hiljade toksičnih materija koje mogu biti prisutne u vodi iz vodovoda i time čuva vaš organizam
  • Filteri za vodu sa sigurnošću produžavaju životni vek kućnim uređajima jer sa sigurnošću otklanjaju kamenac iz vode
nano-filtriranje

Omekšavanje vode

Omekšivači za vodu su aparati za totalno uklanjanje kamenca iz vode. Kamenac se sastoji od metala (gvožđe - Fe, mangan - Mn, magnezijum - Mg, kalcijum - Ca) i neorganskog dela CO3, SO4 itd. Kada se iz vode uklone metali ukloni se vezivno sretstvo za neorganski deo pa se ukloni i kompletan kamenac iz vode. Ovo se najbolje postiže korišćenjem jonoizmenjivača, hemijskih masa za vezivanje metala iz vode koje imaju sposobnost regeneracije sa manje aktivnim metalom poput Na (za regeneraciju se koristi SO NaCl).

Omekšivači vode za piće

Na slici je prikazana šema omekšivača. Uređaj se sastoji od kolone u koju se sipa jonoizmenjivač i od kolone u koju se sipa so za regeneraciju. Omekšivači vode su aparati za vodu tako napravljeni da je 2 u 1. Procese protoka vode i regeneracije kontroliše kompjuterska ventilska glava koja je povezana sa dovodom vode, dovodom čiste vode i regulatorom bacanja prljave vode.

omeksivac-vode

Kako se postiže omekšavanje vode?

Voda iz vodovoda prolazi kroz ventilsku glavu i putem centralne cevi prolazi kroz jonoizmenjivač. Nekada zvana jonoizmenjivačka smola u novije vreme mineralni jonoizmenjivač je dobio naziv po načinu rada.

Dakle sama reč govori da izmenjuje jone, dolazi sa već povezanim jonima. Na na svojoj površini i njih izmenjuje sa jonima metala iz vode koji su agresivniji i kojih u tom momentu ima više dakle joni metala sada dolaze na mesto jona Na, a ovi odlaze u vodu, na ovaj način se kao sunđerom uklanjaju joni metala iz vode.

Kada se postigne određena zasićenost jonoizmenjivača (može se regulisati ventilskom glavom) koja zavisi od tvrdoće ulazne vode i količine jonske mase u uređaju omekšivač ulazi u mod regeneracije.

jonoizmenjivac

Regeneracija je proces obrnute izmene jona. Iz tanka za slani rastvor, presićen rastvor soli se uvlači u kolonu sa jonskom masom. Pod visokim pritiskom se masa meša prilikom čega se izmenjuju joni metala sa jonima natrijuma iz soli.

Na ovaj način se jonska masa regeneriše se i dovodi u početno stanje, a sav kamenac se odbacuje u kanalizaciju.

Ovo je sada kružni proces i dešava se na svakih 3 do 5,5 kubika vode u slučaju najprodavanijeg omekšivača vode OV 844 koji ima 20 litara jonske mase pri tvrdoći vode do 30 dH.

Ono što je prednost jeste cena omekšivača za vodu.

omeksivac-vode.jpg

Mehaničko filtriranje

Prvi korak u filtriranju vode predstavlja fizičko zadržavanje nečistoća putem mrežice koja funkcioniše kao sito i ne propušta štetne materije koje se nalaze u vodi.

mehanicko-filtriranje

Šta sve uklanja mehaničko filtriranje?

Drugi naziv za mehanički filter je sediment filter. Mehanički ili sediment filteri uklanjaju takozvane sedimente. Ovo je naziv za sve čvrste materije koje se nalaze u vodi – rđu koja otpada sa dotrajalih vodoinstalacija, čestice peska i zemlje, kao i bilo koje druge organske materije koje dospeju u vodu iz česme.

mehanicko-filtriranje-vode

Kako rade mehanički filteri?

Mehanički filteri se prave od polietilenskog konca. Mehanički filter ima mrežicu sa porama veličine od 100 do 1 mikrona – milionitih delova metra. Poređenja radi – ljudsko oko bez optičkih pomagala može da vidi predmete veličine do 100 mikrona. Ovi filteri uklanjaju nečistoće koje su toliko sitne da su nevidljive golim okom.

profesionalni-filter-za-uklanjanje-sedimenata-iz-vode

UV Filtracija

UV filtracija je proces dezinfekcije vode za piće i uništavanja svih mikroorganizama koji se u njoj nalaze pomoću UV lampi. UV lampe emituju kratkotalasno ultraljubičasto zračenje ili UVC koje ima talasnu dužinu između 200 i 280 nanometara.

Zašto baš ova talasna dužina?

Naučna istraživanja su ispitivala uticaj različitih vrsta zračenja na DNK, RNK i proteine u ćelijama mikroorganizama. Kada se mikroorganizmi – virusi, bakterije, plesan, gljivice i ostale vrste štetne po ljudski organizam izlože zračenju između 200 i 300 nanometara, one umiru ili gube mogućnost razmnožavanja. Ovo je upravo opseg UVC zračenja.

uv

Ako UVC zračenje uništava ćelije, kako je bezbedno za ljude?

Uv sterilizatori se sastoje od tri komponente: prohromska cev kroz koju protiče voda, zaštitnog stakla koji štiti UV sijalicu od kontakta sa vodom i UV sijalice koja emituje UV svetlost zadatog intenziteta, ona je direktno spojena na struju preko transformatora 220/24V.

Voda koja prolazi kroz prohromsku cev se u momentu prolaska dezinfikuje i odlazi na slavinu za piće tako da zračenje ne utiče na ljude već samo na mikroorganizme koji se trenutno obasjaju UV svetločću u momentu prolaska vode kroz prohromsku cev.

uv-zracenje-unistava-celije

Da bi došlo do bilo kakvih nuspojava kod ljudi, potrebno je direktno i dugotrajno izlaganje UV zračenju. UV lampe koje se koriste za filtraciju vode imaju veoma kratak domet i deluju samo na vodu koja se propušta kroz UV filter.

Lampe za filtriranje vode se postavljaju tako da ne dolazite u direktan kontakt sa njima i potpuno su bezbedne za Vas i Vaše kućne ljubimce.

filteri-za-vodu-uv-filtracija