Najbolji Filteri za Vodu Protiv Kamenca po Super Cenama

Filteri za prečišćavanje vode su postali deo svakodnevice jer su zagađenja (tvrda voda, kamenac, hemijska zagađenja, stare cevi, zagađene reke) sve prisutnija i nemaju tendenciju smanjenja. Voda za piće je veliki problem, koji polako ali sigurno osećaju svi na svetu.

Ni jedna ćelija ljudskog organizma ne bi bila živa, niti bi mogla da funkcioniše bez vode. Samim tim ni funkcija organa bez vode ne bi bila moguća. Između 50 i 60 odsto ukupne telesne težine odlazi na vodu, a narušavanje te proporcije jeste zdravstveni probelm kome bi se moralno ozbiljno pristupiti. Ako to znamo, shvatamo da je voda vrlo važna za razmenu hranjivih materija, kao i za respiratornu funkciju regulacije stolice, kontrolu telesne temperature itd.

APARATI ZA VODU CENA: Mogućnost kreditiranja na 24 meseca

SVET ČINI

%

VODE

%

PITKE VODE

Garancija i servis na sve uređaje 24 meseca

Najbolji filteri za vodu u Srbiji

Svi Aqua Filteri za vodu se priključuju na hladnu vodu u kuhinji bez obzira da li se ugrađuju u sudoperu, postavljaju na radnu kuhinjsku porvršinu ili na pod. Svakom aparatu se mora obezbediti priključak za napajanje vode i priključak otpadne vode.

  • Mehanički filter – Uklanja mehaničke nečistoće (zemlja, rđa iz cevi, pesak i sl.) iz gradske mreže, koji su izuzetno štetni za zdravlje i lako mogu da oštete osetljive komponente sistema.
  • Aktivni ugalj – Svaki kućni prečišćivač vode mora da ima filter sa akcionim ugljem koji uklanja hlor koji se u hlorisanoj vodi nalazi u višku, a vrlo je štetan po ljudsko zdravlje. U filterima za prečišćavanje vode servisni vek uloška je maksimalno 4-6 meseci. Temporalni opseg iznosi od 5 do 50 stepeni Celzijusa.
  • Precizni mehanički filter – Po prolasku vode kroz prva dva filtera, trećim daleko preciznijim mehaničkim filterom iz vode se odstranjuju „finije nečistoće“ i eventualni ostaci karbona iz drugih filtera.
  • Rezervna osmoza – Glavni filter-osmotska membrana razdvaja apsolutnu čistu vodu koja ide u rezervoar od rastvora svih zagađivača koji se ispiraju u sifon.
  • Poliranje vode – Pre samog korišćenja voda iz rezervoara prolazi kroz još jedan karbonski filter, koji je „polira“ pre upotrebe.

Odlično protiv kamenca

Kamenac nastaje kao posledica tvrde vode. Ukupna tvrdoća vode čine karbonatna i nekarbonatna tvrdoća. Ova prva je zadužena za stvaranje kamenca i nju čine bikarbonati Kalcijuma (Ca) i Magnezijuma (Mg). Naša voda spada u grupu srednje tvrdih i tvrdih voda. Aparati koji uklanjaju kamenac iz vode nazivaju se omekšivači vode. Za uklanjanje vodenog kamenca i stvarno smanjenje tvrdoće vode, koriste se Aqua jonski uređaji za omekšavanje vode. Ti  filteri vode uspešno uklanjaju  odnosno smanjuju sadržaj minerala koji uzrokuju tvrdoću vode. Sve funkcije uređaja (regeneracija, ispiranje) reguliše ugrađena automatika.

  • Jonizator – In-line jonizaciski ketridž. Smanjuje vodene klastere i zbog toga telo brže apsorbuje vodu. Štaviše toksini se mnogo lakše uklanjaju iz tela.
  • Mikrosterilizator – bakteriostatski filter za sedimentni filter u čistom kućištu. Ketridž uklanja sedimente poput peska, mulja, rđe i suspendovanih čestica.
  • Mineralizator – In-line mineralizacijski ketridž. Uglavnom se koristi nakon RO filtracije. Obogaćuje vodu mineralima neophodnim za ljudski organizam kao što su kalcijum i magnezijum.
  • UV sterilizator – UV lampa sa filamentom. Svetlost emitovana od filamenta ubija patogene bez promene i fizičkih parametara vode.
  • Nano filter – Akvafilter nudi membrane sa povratnom osmozom. Sastoje se od mnogih tankih slojeva poroznog, poluprovidnog  filma postavljenog oko centralnog jezgra. Mala veličina pora deluje kao barijera protiv svih bakterija i virusa. Sve nečistoće filtrata se ispiraju do odvoda obezbeđujući kontinuirano i efikasno snabdevanje čistom vodom.

Šta zaista znači filtriranje (filtracija vode)?

Voda iz vodovoda teče kroz ventilsku glavu i putem centralne cevi prolazi kroz jonoizmenjivač nekada zvani  Jonoizmenjivačka smola. U novije vreme  mineralni jonoizmenjivač je dobio naziv po načinu rada. Dakle sama reč govori da izmenjuje jone. Dolazi sa već povezanim jonima na svojoj površini i njih izmenjuje sa jonima metala vode koji su agresivniji i kojih u tom momentu ima više. Joni metala sada dolaze na mesto jona Na, a ovi odlaze u vodu. Kada se postigne određena zasićenost jonoizmenjivača u uređaju, omekšivač ulazi u mod regeneracije.

Regeneracija je proces obrnute izmene jona, gde se iz tanka za slani rastvor presićeni rastvor soli uvlači u kolonu sa jonskom masom. Pod visokim pritiskom se masa meša, prilikom čega se izmenjuju joni metala sa jonima Na iz soli. Na ovaj način se jonska masa regeneriše, dovodi se u početno stanje, a sav kamenac se odbacuje u kanalizaciju. Celi proces je kružni i dešava se na svakih 3 – 5.5 kubika vode.

Najpovoljnije cene za uređaje

Ukoliko se opredelite za rentiranje aparata Excito, Unik ili Unik P u periodu od godinu dana, cena je 15 EUR mesečno.

Treba misliti i na najstarije sugrađane. Aparati za vodu akcija su na popustu za penzionere i iznose 14% za otkup rentiranog aparata ili kupovinu novog po važećem cenovniku.

Svi stari aparati za vodu bez obzira u kom je stanju se uzima u vrednosti 250 EUR u zamenu za novi po važećem cenovniku Aqua Filtera.

Da li vas interesuju filteri za vodu?