Filteri za vodu su važan deo sistema toplotne pumpe, jer čiste vodu koja prolazi kroz toplotni izmenjivač ili druge delove sistema. Ovo je ključno jer čista voda može poboljšati efikasnost rada toplotne pumpe i produžiti životni vek opreme.

S obzirom da se u najčešćem broju slučave u Srbiji za rad toplotnih pumpi koristi podzemna i bunarska voda, vodu je neophodno filtrirati kako bi sistem efikasnije radio i kako bi oprema imala duži vek trajanja.

Filteri za toplotne pumpe

Filteri za toplotne pumpe

Toplotne pumpe u većem delu godine rade 24/7 i to je prepreka koja mora da se prevaziđe kako bi se odredio adekvatan filter.

Za filtriranje vode za toplotne pumpe se uglavnom koriste mehanički filteri za krupnu nečistoću i pesak. Ovi filteri imaju mrežicu od 10-100 mikrona zavisno od zahteva, nose oznaku CINTRAPURE imaju velike protoke od 8-10 m3/h i poluautomatsko odbacivanje nečistoće u kanalizaciju.

Nakon ovog filtera se mogu stavljati i Aqua Soft Pro uređaji punjeni filterskim materijalima za gvožđe i mangan, ali se uvek mora voditi računa da se ventilska glava koja se stavlja bude protoka +- 2 % u odnosu na pumpu.

Zašto je filtriranje vode za toplotne pumpe važno?

Postoji nekoliko razloga zašto savetujemo prečišćavanje vode za toplotne pumpe, a to su:

  • Zaštita toplotnog izmenjivača: Toplotni izmenjivač je ključni deo toplotne pumpe koji prenosi toplotu iz vode na sistem grejanja. Čestice u vodi, poput peska, mulja, ili drugih taloga, mogu oštetiti toplotni izmenjivač, smanjujući efikasnost sistema i zahtevajući popravke ili zamenu.
  • Štednja energije: Čiste toplotne pumpe rade efikasnije. Ako voda sadrži nečistoće, toplotna pumpa mora raditi više kako bi prevazišla otpor prouzrokovan zaprljanim toplotnim izmenjivačem ili drugim komponentama. Filtriranje vode održava protok i energetsku efikasnost sistema.
  • Duže trajanje opreme: Redovno filtriranje vode pomaže u smanjenju habanja i trošenja komponenata toplotne pumpe. Čestice u vodi mogu uzrokovati abraziju i koroziju, što može skratiti radni vek opreme.
  • Održavanje performansi: Održavanjem optimalnog protoka vode kroz sistem pomaže se u održavanju performansi toplotne pumpe. To znači stabilniju temperaturu izlazne vode i bolje funkcije grejanja ili hlađenja prostora.
  • Smanjenje potrebe za servisom: Redovno filtriranje vode može smanjiti potrebu za čestim održavanjem ili popravkama sistema. Čiste komponente smanjuju rizik od kvarova i pomažu u očuvanju integriteta sistema.

Filtriranje vode za toplotne pumpe predstavlja preventivnu meru koja čuva integritet sistema, poboljšava efikasnost, i čuva opremu od oštećenja.

Pozovite na broj telefona 063 567 212 za dodatne informacije.

Pravi izbor za zdravlje Vaše porodice, na samo jedan klik od Vas