Ispitivanje kvaliteta vode za piće je analiza koju je neophodno uraditi ne samo da bi se videlo kakav je trenutni kvalitet vode u vašem domaćinstvu, bunaru ili u industriji, već i da bi se odredio tip filtriranja koje će prečistiti vodu u skladu sa potrebama i namenom.

Redovno ispitivanje vode može otkriti prisustvo potencijalno štetnih zagađivača i pomoći u održavanju njenog kvaliteta. Otkrivanje zagađivača na vreme omogućava preduzimanje odgovarajućih mera, kao što su tretman vode ili zamena filtera.

Ispitivanje kvaliteta vrše akreditovane laboratorije kao i Higijenski zavodi.

Ispitivanje kvaliteta vode za piće – tipovi analize

Ispitivanje kvaliteta vode za piće

Kada je u pitanju voda za piće u vašem domaćinstvu postoji nekoliko parametara na koje se voda testira.

Možemo ih podeliti u dve glavne grupe.

Fizičko-hemijski parametri

U okviru ove analize, određuju se sledeći parametri:

 • Boja
 • Miris
 • Mutnoća
 • pH vrednost
 • Potrošnja KMNO4
 • Elektroprovodljivost
 • Amonijak
 • Hlor
 • Hloridi
 • Nitrati
 • Nitriti
 • Gvožđe i mangan

Nakon analize se pokazuje da li od nekih parametara prelazi dozvoljenu količinu na osnovu Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće.

Kada je u pitanju omekšavanje vode ili prečišćavanje vode za industrijske procese pored gorenavedene analize radi se dodatno i određivanje ukupne tvrdoće vode odnosno određivanje koncentracije soli magnezijuma i kalcijuma.

Mikrobiološki analiza vode za piće

U okviru ove analize određuju se sledeći parametri:

 • Ukupne koliformne bakterije
 • Fekalne koliformne bakterije
 • Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija
 • Streptokoke fekalnog porekla
 • Sulfitoredukujuće klostridije
 • Pseudomonas Aeruginosa

Mikrobiološka analiza vode je posebno bitna kada se kao izvor vodosnabdevanja koristi voda iz bunara koja nije prošla tretman koju prolaze vode iz gradskog vodovoda, odnosno dezinfekciju hlorisanjem.

Nakon analize je moguće odrediti koji filter ili kombinacija filtera je najpogodnija za rešavanje problema sa vodom.

Kada je u pitanju voda iz gradskog vodovoda najčešće se postavlja filter za vodu ispod sudopere koji uklanja sva zagađenja, neprijatan miris i ukus. Na ovaj način prečišćena voda za piće je prijatnog ukusa i potpuno ispravna i zdrava za korišćenje, kao za piće, tako i za kuvanje.

Kada je u pitanju bunarska voda neophodna je i dezinfekcija vode i uklanjanje mikroorganizama uz pomoć UV lampe ili automatskog dozera za hlor. U većini slučajeva bunarska voda pored slabijeg mikrobiološkog kvaliteta ima povećane koncentracije gvožđa i mangana, pa je potrebno i postavljanje filterskih kolona sa masom koja eliminiše ove elemente iz vode. Na kraju se za piće postavlja filter koji ide ispod sudopere.

Ukoliko se voda koristi u industrijskim procesima, najvažnije je omekšati vodu odnosno smanjiti ukupnu tvrdoću vode postavljanjem omekšivača za vodu.

Kako odneti vodu na analizu?

Ukoliko sami uzorkujete vodu neophodno je da to uradite na način da ne dođe do kontaminacije vode koje bi uticalo na sam rezultat analize.

Ako ste u mogućnosti u apoteci ili laboratoriji nabavite sterilnu posudu za vodu ili sipajte vodu u čistu plastičnu flašu. Ako uzimate vodu sa slavine pustite minut dva da voda isteče pre uzorkovanja. Odnesite vodu što pre na analizu nakon uzorkovanja.

Kompanija Aquafilter već 15 godina uspešno rešava probleme sa vodom na teritoriji Republike Srbije, ali i u inostranstvu.

Ako imate analizu vode pošaljite nam je, a mi ćemo vam ponuditi na osnovu analize i rešenje za vaš problem.

Za sve informacije i savete oko prečišćavanja vode nazovite na 063 567 212 ili pošaljite mail sa analizom na dragandragic@aquafiltersrbija.rs  .

Pravi izbor za zdravlje Vaše porodice, na samo jedan klik od Vas