Šta je demanganizacija?

Deferizacija vode

Demanganizacija je proces uklanjanja mangana iz vode. Mangan je prirodni element koji se može naći u zemlji i stenama, i često dospeva u podzemne i površinske vode. Kada je prisutan u visokim koncentracijama u vodi za piće, mangan može uzrokovati različite probleme, uključujući promenu boje i mirisa vode, taloženje u cevima i neprijatan ukus vode.

Zašto se javlja mangan u vodi?

Koncentracije ovog elementa su često povećane u podzemnim vodama zbog minerala u zemljištu, ali i kao posledica zagađivanja.

Dozvoljena koncentracija mangana u vodi za piće je 0.05 mg/l, prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće.

Povećana koncentracija mangana utiče na boju, miris i ukus vode.

Uglavnom kada je povećana koncentracija mangana, povećano je i gvožđe, a proces uklanjanja ovog metala se naziva deferizacija vode.

Ukoliko su koncentracije mangana više od dozvoljenih vrednosti ne utiču značajno na ljudsko zdravlje, osim ako koncentracija nije povećana nekoliko puta.

S obzirom da određene studije ukazuju negativan uticaj velike koncentracije mangana na razvoj mozga, ne preporučuje se konzumiranje vode bogate manganom trudnicama i bebama, a naročito ne one vode koja prelazi granične vrednosti. (1)

Ukoliko primetite promenu boje vode u crvenkasto-smeđu, mrlje na slavinama i sudoperi, kao i neprijatan miris, verovatno u takvoj vodi ima mangana i gvožđa. Neophodno je da se ovakva voda prečisti pre upotrebe.

Mangan i gvožđe su često povećani u bunarskoj vodi, zato je neophodno uraditi tretman bunarske vode pre upotrebe.

Kako se odvija demanganizacija?

 

Demanganizacija vode je potrebna ukoliko je koncentracija mangana u vodi veća od 0.05 mg/l.

Najbolji način za uklanjanje mangana je instalacija nekih od filtera za vodu kako bi ste imali čistu i sigurnu vodu za piće i pripremanje hrane. Reverzna osmoza, je takođe efikasna.

Najefikasniji filteri za eliminaciju mangana iz vode radu na principu katjonskih jonoizmenjivača.

Ukoliko imate problema sa tvrdom vodom, gvožđem i manganom u vodi, jonoizmenjivači kompanije Aquafilter garantuju potpuno prečišćavanje vode.

Ovi uređaji  pored mangana uklanjaju i gvožđe, funkcionišu i kao omekšivači vode, odnosno vrše omekšavanje vode i smanjivanje tvrdoće, a rade i dezinfekciju vode kako bi ona bila čista i ispravna za piće.

Demanganizacija vode sa katjonskim jonoizmenjivačima se odvija uz pomoć dve kolone i programatorske glave.

Sistemi za demanganizaciju vode se sastoje od male kolone u koju je sipana masa Pyrolux koja skida gvožđe i mangan i veće kolone u kojoj je katjonski jonoizmenjivač sa dodatkom katjonske mase za skidanje gvožđa.

Ugradnja sistema za demanganizaciju i deferizaciju vode, garantuje potpuno uklanjanje gvožđa i mangana, kamenca, i produžetak veka trajanja bele tehnike, kućnih aparata i vodovodnih cevi u vašoj kući ili vikendici, a izdvaja se i po povoljnoj ceni. Takođe, priprema vode za industrijske procese se odvija uz pomoć ovih sistema.

Montažu će za Vas obaviti naši ovlašćeni serviseri.

Ukoliko želite da instalirate ovaj sistem za uklanjanje gvožđa, mangana i prečišćavanje vode, kontaktirajte nas na broj telefon 063 567 212 za dodatne informacije. Naši filteri za vodu su proizvodeni u Evropskoj Uniji, po najvišim standardima.

Pravi izbor za zdravlje Vaše porodice, na samo jedan klik od Vas