Demineralizovana voda: Šta je demineralizacija vode?

Demineralizovana voda ima široku primenu u industriji i domaćinstvima. Šta je i kako se odvija proces demineralizacije vode?