Mangan u vodi: Dozvoljene koncentracije i načini eliminacije

Mangan u vodi se često javlja zbog sastava zemljišta, ali i kao posledica zagađivanja podzemnih voda. Koji su načini eliminacije mangana?