Metal koji se često može naći u vodi za piće je i aluminijum.

Aluminijum je treći najzastupljeniji element u zemljinoj kori i prisutan je u zemljištu, vodi i vazduhu.

Fizičke i hemijske karakteristike ovog metala utiču na njegovu široku primenu u lekovima, hrani, ali i u tretmanu vode.

Međutim, povećane koncentracije aluminijuma u vodi za piće mogu negativno uticati na zdravlje ljudi.

Kako aluminijum dospeva u pijaću vodu?

Aluminijum u vodi za piće

U najvećem broju slučajeva aluminijum u vodu dospeva prirodnim procesima.

Nadalje, povećana koncentracija aluminijuma u pijaćoj vodi je česta posledica kiselih kiša i otpadnih voda prouzrokovanih rudarskim aktivnostima.

Takođe, aluminijum se koristi i u različitim tretmanima vode.

Aluminijum u vodi se može javiti u različitim oblicima.

Može da formira gelove i druga jedinjenja, kao i da reaguje sa organskim jedinjenjima od kojih su većina rastvorljivi u vodi.

Na rastvorljivost aluminijuma u vodi utiče i pH vrednost vode.

U čistoj vodi, koja nije opterećena organskim zagađenjem, aluminijum se minimalno rastvara ako je pH vrednost od 5.5 do 6.

Koncentracija aluminijuma raste kada je pH veća ili niža od ovih vrednosti.

Takođe, koncentracija aluminijuma zavisi i od drugih fizičko-hemijskih faktora.

Koncentracija raste kada se alumijum nađe u vodi koja je kisela ili bogata organskim materijama.

Zašto se aluminijum koristi za tretman pijaće vode?

Jedinjenja sa aluminijumom se koriste za koagulacju štetnih mikroorganizama kao što su bakterije i virusi.

Koagulacijom ovih mikroorganizama omogućava se da se oni kasnije uklone sedimentacijom i filtracijom.

Aluminijum sulfat je jedan od najčešće korišćenih koagulanata jer je efekisan i relativno jeftin.

Međutim, ukoliko se ne koristi pravilno dolazi do povećane koncentracije rezidulnog aliminijuma u prešišćenoj vodi.

Da li flaširana voda ima manje aluminijuma od česmovače?

Ne.

Flaširana voda isto sadrži aluminijum, a pored aluminijuma i mnoge druge štetne materije zbog plastične ambalaže.

Koji zdravstveni problem su povezani sa konzumacijom vode bogate aluminijumom?

Iako aluminijum nije toksičan kao neki drugi metali duže izlaganje može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema.

Mnogobrojne studije ukazuju na negativan uticaj aluminijuma na nervni sistem i na ubrzavanje razvoja bolesti kao što su Parkinsonova i Alchajmerova. [1]

Takođe, velike količine aluminijuma u organizmu dovode do anemije, problema sa kostima, kao i zastoja srca.

Najčešći problem sa povećanom koncentracijom aluminijuma u vodi u Srbiji je u regionu Beograda.

Više o kvalitetu vode u Beogradu možete pročitati ovde.

Pored gore-opisanog zdravstvenog uticaja, aluminijum u vodi može dovesti do oštećenja kućnih uređaja i stvaranja naslaga u cevima i curenje vode.

Aluminijum u vodi za piće – uklanjanje

Kako ukloniti aluminijum iz vode za pice?

Najefikasniji način da uklonite alumijum iz pijace vode je ugradnja filtera za vodu koji rade na principu reverzne osmoze.

Najbolji kućni filter za vodu koju uklanje aluminijum, teške metale i druga zagađenja koja su karakteristična za gradsku vodu i bunarsku vodu je Aqua Filter ispod sudopere.

Aqua Filter filter za vodu ispod sudopere

Besplatna montaža / Garancija 2 godine

Pozovite nas svaki dan od 07h do 20h i uštedite 6.150 dinara

Prednosti korišćenja Aqua Filtera:

  • koristi nano filter i predfilter sa aktivnim ugljem za eliminaciju arsena i drugih teških metala
  • lak za instalaciju ispod sudopere, malih dimenzija
  • čista i zdrava voda za piće dostupna 24/7

Ovaj filter ima najbolji odnos cene i kvaliteta.

Sadrži Predfilter sa aktivnim ugljem koji služi da dodatno prečisti vodu i ukloni iz nje arsen, kao i bilo koju vrstu neprijatnog mirisa, ukusa i boje vode.

Takođe, opremljen je i nano filterom koji ima otvore od 5 nanometara koji uklanjaju viruse, bakterije i druge mikroorganizme i čine vodu apsolutno bakteriološki ispravnom.

Nadalje, post filter sadrži fino sprašeni aktivni ugalj za dodatno prečišćavanje, kao i mineralizator sastavljen od dolomita koji služi za doziranje minerala i povećanje pH vrednosti vode.

Nakon prolaska kroz sistem filtera, voda koju dobijate je kristalno čista i oslobođena od svih štetnih materija.

AquaFilter se postavlja ispod sudopere i zauzimaju polovinu standardne širine sudopere (30 cm).

Montira se veoma jednostavno, a montažu će za Vas obaviti naši ovlašćeni serviseri.

Pravi izbor za zdravlje Vaše porodice, na samo jedan klik od Vas