Šta je suvi ostatak u vodi?

Suvi ostatak u vodi predstavlja soli koje su prisutne u jednom litru vode i jedan je od parametara kvaliteta vode.

Uređaj za uklanjanje kamenca iz vode

Uređaj za uklanjanje kamenca iz vode smanjuje tvrdoću vode, eliminiše kamenac i čuva vaše kućne uređaje koji koriste vodu.

Sredstvo protiv algi u vodi

Iako je pojava algi prirodan proces, neke alge mogu izazvati zdravstvene tegobe ukoliko se takva voda konzumira i zbog toga se koristi sredstvo protiv algi u vodi.

Minerali u vodi: Tipovi i značaj

Minerali u vodi potiču iz različitih izvora. Iako su neki minerali korisni, u povećanim koncentracijama dovode do stvaranja kamenca.

Šta je TDS vode i kako ga smanjiti?

TDS vode, odnosno ukupne rastvorene materije u vodi su jedan od pokazatelja kvaliteta vode. Kako smanjiti ukupne rastvorene materije u vodi?

Voda za piće u Užicu: Problemi i rešenje

Voda za piće u Užicu je često opterećena algama, kamencom, bakrom i hlorom i zbog toga je važno njeno filtriranje pre upotrebe.

Filter za vodu za česmu

Filter za vodu za česme je jedan od najčešćih i najefikasnijih načina za prečišćavanje pijaće vode. Koji su najefikasniji?

Koju vodu treba da pijete u trudnoći?

Krucijalna je hidratacija za svako ljudsko biće, a posebno za trudnice. Koju vodu piti u trudnoći, je zbog ovoga, veoma važno.

Voda u Nišu: Problemi i filtriranje

Voda u Nišu, odnosno voda u gradskom vodovodu ispunjava sanitarno-tehničke uslove, ali kako bi ona bila omekšana i kvalitetnija, neophodno je njeno filtriranje.

Voda u Somboru: problemi i rešenje

Voda u Somboru je opterećena gvožđem, kamencom, hlorom i organskim materijama. Kako je efikasno prečistiti?