Filteri za toplotne pumpe

Filteri za vodu su važan deo sistema toplotne pumpe, jer čiste vodu koja prolazi kroz toplotni izmenjivač ili druge delove sistema.

Prečišćavanje vode za stambene zgrade

Stambene zgrade, sa svojim kompleksnim sistemima vodosnabdevanja, izložene su različitim izazovima kada je u pitanju održavanje visokog standarda kvaliteta vode.

Filteri vode za zalivne sisteme

Filteri za zalivne sisteme obezbeđuju duže trajanje opreme za zalivanje i uklanjaju sve od krupnog zagađenja poput lišća, peska, zemlje pa sve do različitih mikro čestica i zagađenja.

Najbolji filteri za prečišćavanje kišnice

Filteri za prečišćavanje kišnice obezbeđuju čistu i sigurnu upotrebu kišnice za piće, kuvanje, kupanje i drugu upotrebu.

Aparati za filtriranje vode: Najefikasnija rešenja

Aparati za filtriranje vode služe za prečišćavanje zagađenja koja se nalaze u vodi. Najefikasniji aparati za prečišćavanje vode.

Demanganizacija vode sa jonoizmenjivačima

Demanganizacija je uklanjanje mangana iz vode. Najefikasniji filteri za uklanjanje mangana rade na principu katjonskih jonoizmenjivača.

Deferizacija vode uz regeneraciju sa ozonom

Deferizacija je proces uklanjanja gvožđa iz vode. Deferizacija vode se obavlja uz jonoizmenjivače i jonizator za regeneraciju sa ozonom.

Nematode u vodi: Rizici i uklanjanje

Nematode su valjkasti crvi koji spadaju u grupu parazita i mikroskopske su veličine i mogu se naći u vodi. Da li su nematode u vodi opasne?

Nikl u vodi i njegova eliminacija

Nikl je obojeni metal koji ima široku primenu u različitim industrijama. Kako nikl u vodi utiče na ljude i kako ga ukloniti?

Ešerihija koli u vodi za piće: Rizici i uklanjanje

Ešerihija koli u vodi za piće je indikator fekalnog zagađenja vode. Kako ukloniti ovu bakteriju iz vode koja se koristi u domaćinstvu?