fbpx

Naći ćete mnogo tekstova na internetu o magnetnoj vodi koji liče jedan na drugi. Govore o uticaju namagnetisane vode na zdravlje, sprečavanju nagomilavanja kamenca na cevima usled namagnetisanosti, te uticaju na poljoprivredu. Ja bih se ipak osvrnuo na fizičko hemijske karakteristike magnetne vode.

Prirodna izvorska voda je prirodno namagnetisana

Naime, magnetna voda nije ništa novo. Tvorac je svet uredio tako da je prirodna voda, voda sa izvora, namagnetisana dejstvom magnetnog polja zemlje, a to dejstvo pojačava okruženje prirodnih izvora. Priroda nije izolator magnetnog polja. Naprotiv još ga i podstiče i pojačava dejstvo, tako da ako je izvor okružen stenama i raznim drugim sedimentima vrlo lako će se voda u njemu namagnetisati.

Priridna izvorska voda je prirodno namagnetisana. Molekul vode se sastoji od dva molekula vodinika koji su pozitivno naelektrisani, pa kažemo da imaju pozitivni pol, a molekul kiseonika je negativno naelektrisan, pa kažemo da ima negativni pol. Sama priroda molekula vode je predodređena da se namagnetiše. Pa šta onda sprečava tu pojavu? Izolatori. Kada takvu vodu sprovodimo cevima kroz gradsku mrežu ili je pakujemo u plastičnu ambalažu mi zapravo sprečavamo uticaj Zemljinog magnetnog polja na molekul vode.

Pomoću magnetnog polja se molekulu vode povećava dipolni momenat. Dipolni momenat je rastojanje između pozitivne i negativne šarže u molekulu vode. Povećanjem dipolnog momenta molekula vode se povećava sposobnost interakcije molekula vode sa drugim molekulima vode i njihovo povezivanje putem itramolekulskih vodoničnih veza, gde se pozitivan kraj molekula vode slabim molekulskim silama vezuje za negativan kraj drugog molekula vode itd. Na ovaj način se molekuli povezuju u veće celine oktaedre koje golim okom zimi možemo zapaziti na pahuljicama snega. Naime, svaki molekulski klaster vode je različit poput otiska prsta jer postoji bezbroj kombinacija međusobnog povezivanja molekula vode, a na sve ovo utiče magneto polje zemlje.

Šta utiče na namagnetisanost vode

Pored izolatora, cevi, plastične ambalaže, metalnih slavina itd, i koncentracija rastvorenih materija u vodi utiče na magnetne dipole u molekulima vode. Što je koncentracija rastvorenih materija u vodi veća, smanjuje se dipolni moment molekula vode i slabi namagnetisanost.

Da li postoji način da se voda iz gradske mreže namagnetiše

Da bi vodu koja nam dolazi iz gradske mreže učinili magnetnom, moramao je prethodno tretirati filterima do nanofiltera, kako bi bili sigurni da ćemo postići maksimalni efekat namagnetisanosti.

AquaFilter i AquaFilter Pro su aparati za filtriranje vode sa tehnologijom nanofiltera na koji je moguće dograditi magnet da se voda u protoku magnetiše i takva ide na slavinu za piće.

Blagotvoran uticaj namagnetisane vode

Namagnetisana voda sa uređenim klasterima je bioaktivna voda, tj. voda u skladu sa prirodom. Ovakava voda mnogo brže prodire u ćelije i vrši razmenu potrebnih materija i iz ćelije odvodi nečistoće, slobodne radikale, čisti limfu, brže prenosi kiseonik i hidrira ćeliju.

O blagotvornom uticaju magnetne vode na organizam moći ćete da pročitate u nekom narednom članku, a do tada pijte vodu što više i neka bude čista i magnetna.

Magnetni filter za vodu cena

Cene filtera zavise od tipa proizvoda. Kada zatražite ponudu, mi ćemo vam pomoći da odaberete i kupite filter za vodu koji odgovara vašim specifičnim potebama.

Pravi izbor za zdravlje Vaše porodice, na samo jedan klik od Vas