Kada se govori o parametrima kvaliteta vode, najčešće se se spominje termin meka i tvrda voda. Šta je meka, a šta je tvrda voda ćemo vam reći u ovom tekstu, kao i to kako da rešite problem sa povećanom tvrdoćom odnosno kamencem.

Meka i tvrda voda

Meka i tvrda voda

Voda u sebi ima rastvorene različite soli kao što su soli magnezijuma, kalcijuma, natrijuma, gvožđa, mangana, nitrata i nitrita. Što je veća koncentracija soli i magnezijuma, voda je tvrđa i obrnuto, što je manja koncentracija ona je mekša.

Do povećane količine minerala u vodi dolazi prilikom kontakta vode sa okolnim zemljištem.

Najtvrđa voda i najviše kamenca u vodi ima u Vojvodini i Beogradu.

Tvrda voda utiče na rad uređaja (mašina za veš, bojler…), kao i različite opreme (slavine i cevi) i smanjuje njihov radni vek.

Takođe, naslage kamenca na grejaču bojlera dovode do povećanih računa za struju.

Šta je meka voda?

Stepen tvrdoće vode se najčešće označava sa °dh (Nemački stepen tvrdoće).

Ovde možete videti tabelu sa vrednostima tvrdoće vode:

Stepen tvrdoće vode

Ukoliko voda ima tvrdoću manju od 8 nemačkih stepena možemo govoriti o mekoj, odnosno omekšanoj vodi.

Prednosti meke vode

  • Nema naslaga na grejačima vode
  • Nema fleka na sudoperi, lavabou, slavini, pločicama
  • Kosa i koža su u boljem stanju nakon kupanja

Šta je tvrda voda?

Ukoliko voda ima tvrdoću veću od 12 nemačkih stepeni tada govorimo o tvrdoj vodi, odnosno o kamencu u vodu.

Mane tvrde vode:

  • Zapušavanje cevi, ventila, slavina
  • Smanjenje efikasnosti grejača bojlera
  • Fleke od kamenca
  • Isušivanje kose i kože
  • Ne može se koristiti u industrijskim procesima

Kada su u pitanju zdravstveni rizici, ne postoje značajni rizici povećani sa tvrdoćom vode, ali se osobama koje imaju neke hronične probleme, ili pate od visokog pritiska preporučuju da izbegavuju vodu koja ima povećanu koncentraciju natrijuma, magnezijuma i kalcijuma.

Kako omekšati tvrdu vodu?

Kako bi u vašoj kući, vikendici, stambenom prostoru ili kompaniji uklonili kamenac, smanjili tvrdoću i sačuvali cevi i uređaje koji koriste vodu, savetujemo instalaciju omekšivača vode koji se postavlja na dovod vode.

Omekšivači za vodu su aparati za totalno uklanjanje kamenca iz vode. Kamenac se sastoji od metala (gvožđe – Fe, mangan – Mn, magnezijum – Mg, kalcijum – Ca) i neorganskog dela CO3, SO4 itd. Kada se iz vode uklone metali ukloni se vezivno sretstvo za neorganski deo pa se ukloni i kompletan kamenac iz vode. Ovo se najbolje postiže korišćenjem jonoizmenjivača, hemijskih masa za vezivanje metala iz vode koje imaju sposobnost regeneracije sa manje aktivnim metalom poput Na (za regeneraciju se koristi so NaCl).

Filter za tvrdu vodu

Najefikasniji uređaj za uklanjanje kamenca je Aqua Soft Atlantis.

 

Ukoliko imate problema sa tvrdom vodom, Aqua Soft Atlantis omekšivač vode garantuje potpuno uklanjanje kamenca. Koristeći princip jonske izmene i reverzne osmoze, Aqua Soft omekšivač vode uklanja jone kalcijuma i magnezijuma koji ulaze u sastav kamenca i zamenjuje ih jonima natrijuma. Ovaj postupak traje dok se ne postigne određena zasićenost jonoizmenjivača, što zavisi od tvrdoće ulazne vode, i nakon zasićenja uređaj ulazi u mod regeneracije.

Tretman vode AquaSoft aparatom za omekšavanje vode, garantuje da će Vaše vodovodne cevi i kućni uređaji koji koriste vodu će imati mnogo duži vek trajanja.

Preporučuje se da se omekšivač vode montira na glavni dovod vode u objekat, pre razdvajanja instalacije unutar objekta. Ovo će osigurati da se omekšana voda isporučuje u celom objektu nakon prolaska kroz omekšivač.

Takođe, preporučljivo je ugraditi omekšivač vode sa tzv. bypass-om kako bi se osiguralo kontinuirano snabdevanje vodom u slučaju servisiranja omekšivača ili eventualnih drugih intervencija.

Da bi se omekšivač vode priključio, potrebni su sledeći priključci: ulaz vode, izlaz vode (omekšana voda), kanalizacioni priključak i električno napajanje od 220 V/50 Hz.

Ukoliko želite da pročitate više o ovom filteru i zakažete ugradnju to možete učiniti ovde ili nas pozovite na broj telefona 063 567 212 za dodatne informacijeMožete nas pozvati svakim radnim danom i vikendom u periodu od 07h do 20h.

Pravi izbor za zdravlje Vaše porodice, na samo jedan klik od Vas