Pesticidi se koriste za zaštitu bilja i useva od korova, insekata, gljivica, glodara i to su uglavnom herbicidi, insekticidi, fungicidi i rodenticidi.

Ove hemikalije i druga sredstva za zaštitu koje se najviše koriste u poljoprivredi su jedni od najvećih zagađivača površinskih i podzemnih voda.

Pesticidi u vodi za piće su značajan ekološki i zdravstveni problem.

Zbog njihove široke primene u poljoprivredi i u domaćinstvima, kao i zbog njihove rastvorljivosti u vodi, mogu dospeti u vodu za piće brže od nekih drugih zagađivača.

Naročito utiču na kvalitet vode za piće u Vojvodini.

Kako pesticidi dospevaju u vodu za piće?

Pesticidi u vodi za piće

Oticanje površinskih otpadnih voda sa poljoprivrednih zemljišta, dvorišta i sl. može dovesti do zagađivanja voda, reka, jezera i akumulacija pesticidima.

Kiša i sneg spiraju pesticide sa površine i ubrzavaju njihovo prodiranje u podzemne vode.

Nepropisno rukovanje pesticidima, masovna upotreba i neadekvatno odlaganje prazne ambalaže nakon upotrebe su najveći razlog za zagađenje vode i zemljišta pesticidima.

Neki pesticidi mogu da ostanu u vodi veoma dug period, naročito u podzemnim vodama.

Takođe, voda zagađena nitratima često sadrži i povećane koncentracije pesticida, tako da ukoliko dobijete analizu vode koja pokazuje povećanu količinu nitrata, bilo bi poželjno uraditi testiranje vode na pesticide, naročito ako koristite vodu iz bunara.

Koji su zdravstveni problemi konzumacije vode zagađene pesticidima?

Da li će i kakve zdravstvene probleme pesticidi izazavati zavisi od njihove toksičnosti, koncentracije u vodi i trajanja izlaganja pesticidima. (1)

Pesticidi su toksični po ljudsko zdravlje, i njihova toksičnost može biti akutna i hronična od zavisnosti od količine pesticida i načinima na koje neko dođe u kontakt sa njima.

Postoji veliki broj različitih vrsta pesticida i svaki ima drugačije karakteristike i toksičnost.

Koncentracije pesticida koje se obično mogu u naći u pijaćoj vodi su niske i ne izazivaju akutne zdravstvene probleme.

Međutim, dugotrajno konzumiranje ovakve vode može izazvati različite zdravstvene probleme od kojih su neki ozbiljni poput oštećenja nervnog sistema ili kancera.

Kako da se uklone pesticidi u vodi za piće?

Ukoliko želite da elminišite pesticide, ali i druge zagađivače koji se nalaze u vodi, i pijete čistu i ispravnu vodu, ugradnja nekog od sistema filtriranja vode je najefikasnije rešenje.

Kada je u pitanju uklanjanje pesticida, nitrara i sličnih kontaminata, filteri sa aktivnim ugljem i reverzna osmoza su se pokazali kao najbolje rešenje po našem iskustvu.

Aktivni ugalj uklanja različita hemijska zagađenja iz vode (oko 81).

Uklanja različite pesticide i herbicide, kao i organska zagađenja i sumpor u vodi.

Naravno, aktivni ugalj ne uklanja sve zagađivače.

Pojedini minerali, soli i metali mogu proći kroz filter.

Zato se filteri sa aktivnim ugljem koriste u kombinaciji sa drugim filterima, kao što je reverzna osmoza, kako bi se obezbedio maksimalan efekat prečišćavanja.

Reverzna osmoza uklanja čak i do 99% zagađivača kao što su soli, kamenac u vodi, molekuli na bazi masti i ulja, nitriti, pesticidi, sulfati, arsenik i različite supstance koje izazivaju oboljenja.

Filter za vodu za uklanjanje pesticida

Aqua Filter je najkvalitetniji prečišćivač vode na tržištu.

Aqua Filter filter za vodu ispod sudopere

Besplatna montaža / Garancija 2 godine

Pozovite nas svaki dan od 07h do 20h i uštedite 6.150 dinara

Prednosti korišćenja Aqua Filter

  • koristi nano filter i predfilter sa aktivnim ugljem za maksimalno prečišćavanje
  • lak za instalaciju ispod sudopere, malih dimenzija
  • čista i zdrava voda za piće dostupna 24/7
  • nema plastične ambalaže

To je jedan od najboljih filtera sa aktivnim ugljem i ima najbolji odnos cene i kvaliteta.

Sadrži Predfilter sa aktivnim ugljem koji služi da dodatno prečisti vodu i ukloni iz nje pesticide, hlor, kao i bilo koju vrstu neprijatnog mirisa, ukusa i boje vode.

Takođe, opremljen je i nano filterom koji ima otvore od 5 nanometara koji uklanjaju viruse, bakterije i druge mikroorganizme i čine vodu apsolutno bakteriološki ispravnom.

Pored toga, nano filter će iz vode ukloniti arsenazbest, olovo, živu, kadmijum, gvožđe i ostale materije koje su štetne po ljudski organizam.

Nadalje, post filter sadrži fino sprašeni aktivni ugalj za dodatno prečišćavanje, kao i mineralizator sastavljen od dolomita koji služi za doziranje minerala i povećanje pH vrednosti vode.

Nakon prolaska kroz sistem filtera, voda koju dobijate je kristalno čista i oslobođena od svih štetnih materija.

AquaFilter se postavlja ispod sudopere i zauzimaju polovinu standardne širine sudopere (30 cm).

Montira se veoma jednostavno, a montažu će za Vas obaviti naši ovlašćeni serviseri.

Pravi izbor za zdravlje Vaše porodice, na samo jedan klik od Vas