Do zagađivanja vode dolazi kada štetne supstance dospevaju u reke, jezera, bunare, podzemne vode i druge akumulacije koje se koriste za snadevanje stanovništva vodom za piće.

Zagađena voda za piće je jedan od najrasprostranjenijih zdravstvenih problema širom sveta.

Koji su glavni uzroci zagađivanja voda?

Zagađivanje vode za piće

Voda je univerzalni rastvarač i kao takva je podložna zagađenju različim materijama.

Toksične materije iz industrije, naselja i sl. završavaju u vodi izazivajući zagađenje.

Najčešći uzroci zagađivanja vode su:

Poljoprivredna proizvodnja

Pored toga što se za poljoprivrednu proizvodnju troše ogromne količine i sama voda se zagađuje kao posledica poljoprivrednih aktivnosti.

Kada pada kiša dolazi do spiranja materija kao što su pesticidi, veštačka i prirodna đubriva i oticanja otpadnih voda u podzemne i površinske vode.

Nepropisno rukovanje pesticidima, masovna upotreba i neadekvatno odlaganje prazne ambalaže nakon upotrebe su najveći razlog za zagađenje vode i zemljišta pesticidima.

Neki pesticidi mogu da ostanu u vodi veoma dug period, naročito u podzemnim vodama.

Takođe, voda zagađena nitratima često sadrži i povećane koncentracije pesticida, tako da ukoliko dobijete analizu vode koja pokazuje povećanu količinu nitrata, bilo bi poželjno uraditi testiranje vode na pesticide, naročito ako koristite vodu iz bunara.

Gradske i komunalne otpadne vode

Voda koja se koristi u domaćinstvima, za pranje veša, u toaletima i slično završava u kanalizaciji.

Nakon toga, ukoliko postoji prečistač otpadnih voda ona se tretira pre otpuštanja u reke i jezera.

Nažalost, najveći broj gradova i mesta u Srbiji nema prečistač otpadnih voda tako da netretirana voda zagađena deterdžentima i organskim materijama završava u vodotocima.

Takođe, otpadna voda sa gradskih površina koja sadrži ulje, naftu i so koja se koristi za održavanje puteva tokom zime otiče u kanalizaciju nakon kiše.

Prečišćavanje otpadnih voda je neophodno kako se ne bi ugrozio kvalitet pijaće vode.

Industrijska zagađenja

Industrijski procesi zahtevaju velike količine vode za svoj rad, pranje opreme, transport materijala i proizvoda itd.

Industrijske otpadne vode sadrže različite hemikalije, otpad, ulja, teške metale i druge nečistoće koje mogu biti vrlo štetne za životnu sredine i zdravlje ljudi ako se ne tretiraju pre ispuštanja u recipijent.

Koji izvori vode za piće su najčešće pogođeni zagađenjem?

Podzemne vode

Kada kiša prođe kroz zemljište i stene postaje podzemna voda koja je jedna od glavnih izvora pijaće vode.

Podzemna voda je često zagađena kontaminatima kao što su pesticidi, đubriva, procedne vode sa deponija, otpadne vode iz industrije i sl.

Kada se jednom zagade, podzemne vode postaju neupotrebljive dugi niz godina.

Voda iz bunara

U seoskim sredinama najčešće se bunarska voda koristi kao izvor vode u domaćinstvima.

Najčešći razlozi koji dovodo do zagađenja bunarske vode su:

  • Antropogeni uticaj: Bunarska voda može biti zagađena zbog ljudskih aktivnosti, poput poljoprivrede, industrije, rudarstva i gradnje.
  • Zagađenje tla: Ako se bunar nalazi u blizini tla koje je zagađeno teškim metalima, otrovnim hemikalijama ili drugim opasnim materijma, postoji rizik i da će bunarska voda biti zagađena.
  • Blizina septičke jame: Ako se septička jama ili drugi izvori otpadnih voda nalaze u blizini bunara, postoji rizik da će se bakterije i druge štetne stvari naći u bunarskoj vodi.

Reke i jezera

Organska zagađenja koja sadrže nitrate i fosfate su glavni uzroci zagađenja reka i jezera, jer kanalizacione i poljoprivredne otpadne vode završavaju u ovim površinskim vodama, a one sadrže velike količine organskih materija.

Zagađivanje vode za piće: rizici

Gvožđe u vodi i načini za njegovo uklanjanje

Postoje mnogobrojni rizici povezani sa zagađenom vodom, a najčešći su oni vezani za zdravlje ljudi.

Zagađenja voda je izazivač mnogih bolesti.

Patogeni, bakterije, virusi, odnosno različite vrste mikroorganizama mogu izazvati veoma tešla zdravstvena stanja.

Teški metali kao što su olovo, toksični kao što su živa i arsen mogu izazvati probleme sa nervnim sistemom, ubrzati razvoj kancera i sl.

Novorođenčad, deca i trudnice su posebno ugrožena kategorija.

Pored toga, zagađena voda negativno utiče na životnu sredinu, ekosisteme, biljke i životinje.

Kvalitet vode za piće u Srbiji

Beograd

Grad Beograd ima jednu od najboljih postrojenja za prečišćavanje vode.

Međutim, kvalitet izvorišta sirove vode je loš, tako da voda zahteva značajne napore za pročišćavanje koji uključuju dodavanje hemikalija, aeraciju, filtriranje, flokulaciju, taloženje i hlorisanje.

Iako voda zadovoljava standarde za piće u Srbiji, ona nije potpuno čista i zdrava za konzumiranje. [1]

Takođe, stanovnici glavnog grada troše veliku količinu vode iz plastičnih flaša koje same po sebi predstavljaju zdravstveni rizik.

Plastične flaše sadrži bisfenol A (BPA), hemikaliju koja može imati štetne posledice po zdravlje, kao što je smanjenje nivoa testosterona kod muškaraca i poremećaj nivoa estrogena kod žena.

Nadalje, tvrdoća vode u Beogradu nije zadovoljavajuća, tako da se savetuje ugradnja filtera za vodu, kako bi se produžio vek trajanja kućnih uređaja koji koriste vodu, smanjilo korišćenje plastične ambalaže i pila čista i ispravna voda.

Više o vodi za piće u Beogradu pročitajte ovde.

Vojvodina

Kvalitet vode za piće u Vojvodini je generalno loš i u najvećem broju mesta potrebno je dodatno prečistiti vodu pre upotrebe.

Vodu za piće u Vojvodini možemo podeliti u tri kategorije, pri čemu se voda prve kategorije (Bačka i Srem, i to samo gradovi Novi Sad i Sremska Mitrovica), koja je mikrobiološki ispravna, dodatno pročišćava kroz vodovodne sisteme.

Vode druge i treće kategorije (manje mesta i Banat) su sirove vode iz bunara ili arterskih bunara koje su neispravne za piće i moraju se prečistiti.

Najveći zagađivači vode u Vojvodini su teški metali, kao što su arsen, olovo, živa, aluminijum, prisustvo gvožđa i mangana, visoka ukupna tvrdoća, organske materije organohlornog porekla i druge zagađujuće supstance u vodi.

Preporučuju se Aqua Filteri za prečišćavanje vode za domaćinstva i tehničku upotrebu, s obzirom na njihovu efikasnost u uklanjanju teških metala i drugih zagađujućih supstanci iz vode.

Više o kvalitetu vode za piće u Vojvodini pročitajte ovde.

Šumadija i Zapadna Srbija

Što se tiče ovog regiona, moguće su fizičko-hemijske neispravnosti bunarske vode i nekih seoskih vodovoda što se tiče koncentracije gvožđa i nitrata, dok je mikrobiološka neispravnost ređa.

Istočna i Južna Srbija

U odnosu na vodu u Vojvodini i Beogradu, ovi regioni imaju manji procenat neispravne vode iz gradskih i seoskih vodovoda, ali kvalitet vode varira od mesta do mesta.

Šta možete da uradite kako biste smanjili rizik od konzumiranja zagađene vode?

Ukoliko koristite bunarsku vodu najbolje bi bilo da je odnesete na analizu i nakon toga u zavisnosti od rezultata primenite neke od efikasnih filtera za vodu.

S druge strane, ukoliko koristite vodu iz gradskog vodovoda predlažemo ugradnju nekih od filtera za vodu ispod sudopere kako bi u svakom trenutku pili čistu i ispravnu vodu.

Zašto je filtrirana voda najbolja možete pročitati ovde.

Najefikasniji filteri za prečišćavanje vode

Filteri za bunarsku vodu

Za prečišćavanje bunarske vode preporučujemo kombinaciju nekoliko filtera kako bi obezbedili ispravnu kako tehničku vodu, tako i vodu za piće.

Više o filtriranju bunarske vode možete pročitati ovde.

Aqua Filter filter za vodu ispod sudopere

Besplatna montaža / Garancija 2 godine

Pozovite nas svaki dan od 07h do 20h i uštedite 6.150 dinara

Prednosti korišćenja Aqua Filtera:

  • koristi nano filter i predfilter sa aktivnim ugljem za eliminaciju arsena i drugih teških metala
  • lak za instalaciju ispod sudopere, malih dimenzija
  • čista i zdrava voda za piće dostupna 24/7

 

Za sve informacije i savete oko prečišćavanja vode možete nas pozvati svakodnevno na broj telefona 063 567 212

Pravi izbor za zdravlje Vaše porodice, na samo jedan klik od Vas