Voda kao materija koja se svakodnevno koristi i koje je neophodna za funkcionisanje organizma, ukoliko nije ispravna je uzrok mnogih zdravstvenih i tehničkih problema.

Nažalost, kvalitet vode za piće u Vojvodini je generalno izuzetno loš (pa i u celoj Srbiji), te je takvu vode neophodno prečistiti pre konzumacije i upotrebe. [1]

U ovom tekstu ćemo vam ukazati na probleme koje se javljaju kod vode u različitim regionima u Vojvodini, kao i najefikasnije filtere za vodu za određeni problem.

Vodu za piće u Vojvodini, možemo kvalitativno podeliti u 3 kategorije.

Kvalitet vode za piće u Vojvodini – podela:

I kategorija (voda za piće Bačkoj i Sremu)

U ovu kategoriju spadaju gradske vode velikih gradova koje imaju fabriku vode (osim Zrenjanina).

To su vode koje su već prošle tretman prečišćavanja.

Dakle, to nisu sirove vode koje se samo hlorišu i distribuiraju u mrežu, odnosno vodovod.

Takvu vodu u Vojvodini imaju npr. Novi Sad i Sremska Mitrovica.

Prečišćavanjem vode kroz vodovode se uklanja gomila krupnih nečistoća, gasova, gvožđa i one se hlorišu rezidualnim hlorom.

Gvožđe i gasovi (metan, vodonik, amonijak itd.) se uklanjaju aeracijom.

Aeracija predstavlja uvođenje vazduha u vodu.

Mana vode u Južnoj bačkoj i Sremu je prisustvo teških metala kao što su arsen, olovo, živa, aluminijum u vodi, visoka ukupna tvrdoća (kamenac), prisustvo gvožđa i mangana, rđe iz cevi i organskih materija organohlornog porekla koji nastaju vezivanjem hlora za organske materije (što je potencijalno kancerogeno).

Dakle regija Južne Bačke koju pokriva Novosadski Vodovod i Regija Srema koju pokriva Mitrovački vodovod ima puno kamenca, mangana, hlora, organohlornih jedinjenja i teških metala u vodi. S druge strane sever Bačke ima problem sa kamencom i gvožđem, poput vode u Somboru.

Da bi ovakva voda bila potpuno ispravna za konzumaciju neophodno je ugraditi filter za prečišćavanje vode.

Ovde se preporučuju za domaćinstva Aqua Filter sa pumpom, dok se za tehničku upotrebu preporučuje običan Aqua soft ili Aqua soft home, u zavisnosti od veličine objekta.

Za uklanjanje teških metala iz vode možete ugraditi filter za vodu ispod sudopere koji sve teške metale i druga zagađenja zadržava u filteru.

Najefikasniji filter za prečišćavanje vode je Aqua Filter.

Aqua Filter filter za vodu ispod sudopere

Besplatna montaža / Garancija 2 godine

Pozovite nas svaki dan od 07h do 20h i uštedite 6.150 dinara

Prednosti korišćenja Aqua Filtera:

  • koristi nano filter i predfilter sa aktivnim ugljem za eliminaciju arsena i drugih teških metala
  • lak za instalaciju ispod sudopere, malih dimenzija
  • čista i zdrava voda za piće dostupna 24/7

II kategorija (voda za piće u selima)

Voda druge kategorije je najčešća pojava, i to su sve one vode koje se sirove iz bunara distribuiraju u mrežu.

Pre mreže se te vode hlorišu kako bi bile mikrobiološki ispravne.

Vode druge kategorije se nalaze u većini sela Vojvodine gde nije došla gradska voda.

Uglavnom u Bačkoj (Temerin, Žabalj, Titel, Srbobran, Bečej, Subotica, Sombor, B. Topola itd) i Sremu (sva mesta osim Sremske Mitrovice).

Izuzetak je opština Odžaci koja ima jako tvrdu vodu pored svih ostalih problema, dok vode u Banatu spadaju u 3 kategoriju.

Vode druge kategorije zahtevaju malo bolju filtraciju kod tehničkog prečišćavanja, zbog fizičko – hemijske i mikrobiološke neispravnosti koja je česta.

Ne preporučuje se postavljanje običnog Aqua soft ili Aqua soft home već se mora menjati filterski materijal u samom aparatu.

Obično se stavlja miks bar 3 različita jonoizmenjivača (Aqua soft pro), koji će skidati kamenac i gvožđe, organske materije i amonijak.

Više o Aqua Soft Pro aparatu možete pročitati ovde.

UV lampe se obavezno preporučuju kao i postavljanje aktivnog uglja kao filter materijala ispred celog objekta.

UV lampa za dezinfekciju vode služi za prečišćavanje mikrobiološki neipravne vode uz pomoć ultraviolentnog svetla.

UV zračenje uklanja mikroorganizme iz vode, tj. UV dezinfekcijom se uklanjaju bakterije, virusi, paraziti i gljivice.

Što se tiče vode za piće preporučujemo Aqua Direct Flow.

Vode druge kategorije često poseduju i alge i zbog ovog se najbolje pokazao AQUA DIRECT FLOW jer nema rezervoar i mogućnost zadržavanja vode, a samim tim je i nemoguće stvaranje algi.

Aqua Direct

Besplatna montaža / Garancija 2 godine

Pozovite nas svaki dan od 07h do 20h i uštedite 6.150 dinara

Prednosti ovog filtera:

  • male dimenzije, jednostavna instalacija (ispod sudopere)
  • nema rezervora, direktan protok vode
  • kapacitet filtriranja do 750l dnevno
  • sistem zaštite od curenja vode

III kategorija (voda za piće u Banatu)

Vode 3 kategorije su sve vode u Banatu.

Čim se pređe Tisa menja se sastav sirove vode u seoskim bunarima.

Smanjuje se prisustvo gvožđa i kamenca, a povećava se koncentracija organskih materija , arsena, amonijaka, vodonik sulfida, metana, mehanička nečistoća, alge itd.

Visoka koncentracija organskih materija i drugih zagađivača uzrokuje stvaranje organohlornih jedinjenja, kao što su trihalometani, pri hlorisanju te vode.

Voda se u selima uglavnom previše hloriše da ne bi bila zarazna, ali je posledica toga narušavanje organoleptičkog svojstva vode (boja, miris i ukus).

Sve ove komponente dosta otežavaju filtraciju i sužavaju izbor aparata, ali se uz pažljivu pripremu mogu postaviti određeni aparati za filtriranje vode kako bi se tehnički voda osposobila.

Napomena je da se takva voda tehnički može 100% srediti samo postavljanjem AQUA HOME kućnog sistema sa nanofiltracijom.

Više o Aqua Home sistemu možete pročitati ovde.

Pravi izbor za zdravlje Vaše porodice, na samo jedan klik od Vas