Šta su trihalometani u vodi?

Trihalometani (THMs) su jedinjenja koja nastaju reakcijom hlora koji se nalazi u vodi sa nekim organskim materijama.

Najčešći trihalometani koji se formiraju u vodi su:

  • Trihlormetan
  • Dihlorobromometan
  • Dibromohlorometan
  • Bromoform

U Srbiji se u nekim delovima Vojvodine, naročito Banata kao što je slučaj sa Kikindom, javljaju povišene koncentracije trihalometana.

Prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće, dozvoljena koncentracija trihalometana u vodi je 0.1 mg/l.

Prisustvo trihalometana u vodi je uslovljeno dodavanjem hlora u vodu.

Zašto se hlor dodaje u vodu za piće?

Trihalometani u vodi

Kada govorimo o dodavanju hlora u vodu govorimo o gradskom vodovodu. Hlorisanje vode je najčešći vid dezinfekcije vode za piće u Srbiji, ali i u svetu. Skoro svi gradski vodovodi dodaju hlor u vodu kako bi dezinfikovali vodu i ubili viruse u vodi i bakterije koje dovode do trovanja i bolesti kod ljudi.

Tretman vode hlorom je jedan od starijih hemijskih načina za dezinfekciju vode i potiče još iz 19. veka. Tada je uočeno da je hlor efikasan za dezinfekciju.

Pre dodavanja hlora u vodu često se dešavalo da se ljudi zaraze teškim bolestima preko vode za piće kao što su kolera, dizenterija, tifus. Dodavanjem hlora u vodu smanjila su se oboljenja, naročito u velikim gradovima.

Iako postoje i drugi načini dezinfekcije vode, hlor je i dalje najjeftiniji način kada je u pitanju dezinfekcija velike količine vode kao što je ona u gradskom vodovodu.

Hlorisanje je znači neophodno kako bi se gradska voda dezinfikovala.

Zbog toga, problem sa trihalometanima je karakterističan za javna vodosnabdevanja.

Bunarska voda i druga voda koja se ne tretira uglavnom nema trihalometane jer se u nju ne dodaje hlor.

Koji su zdravstveni problem povezani sa prisustvom trihalometana u vodi?

Konzumiranje vode u kojoj se nalaze trihalometani mogu uticati na razvoj raka bešike i debelog creva. Takođe, tuširanje sa ovakvom vodom se ne preporučuje jer zbog isparavanja vode dolazi do udisanja hlora i njegovih sporednih proizvoda što dovodi do pogoršanja simptoma astme i alergije.

Kako da znate da li u vodi koju koristite ima trihalometana?

Najpouzdaniji način je da se uradi analiza vode u ovlašćenoj laboratoriji. Takođe, ako osećate jak miris hlora ili vas peku oči tokom kupanja, moguće je da je u vodi veća koncentracija hlora, pa i trihalometana.

Kako ukloniti trihalometane i hlor iz vode?

Za uklanjanje trihalometana i hlora iz vode za piće najefikasnije rešenje je ugradnja filtera za vodu koji rade na principu aktivnog uglja i reverzne osmoze.

Filter za vodu ispod sudopere Aqua Filter je efikasan način da uklonite hlor iz vode u vašem domaćinstvu.

Ovaj filter će vam obezbediti čistu i zdravu vodu u svakom trenutku.

Aqua Filter je jedan od najkvalitetnijih prečišćivača vode na tržištu.

Aqua Filter filter za vodu ispod sudopere

Besplatna montaža / Garancija 2 godine

Pozovite nas svaki dan od 07h do 20h

Prednosti korišćenja Aqua Filter

  • reverzna osmoza, koristi nano filter i predfilter sa aktivnim ugljem za maksimalno prečišćavanje
  • lak za instalaciju ispod sudopere, malih dimenzija
  • čista i zdrava voda za piće dostupna 24/7
  • nema plastične ambalaže

To je jedan od najboljih filtera sa aktivnim ugljem i ima najbolji odnos cene i kvaliteta.

Sadrži Predfilter sa aktivnim ugljem koji služi da dodatno prečisti vodu i ukloni iz nje hlor, kao i bilo koju vrstu neprijatnog mirisa, ukusa i boje vode.

Takođe, opremljen je i nano filterom koji ima otvore od 5 nanometara koji uklanjaju viruse, bakterije i druge mikroorganizme i čine vodu apsolutno bakteriološki ispravnom.

Pravi izbor za zdravlje Vaše porodice, na samo jedan klik od Vas