Šta je dezinfekcija vode?

Dezinfekcija vode podrazumeva uklanjanje patogenih mikroorganizama iz vode.

Dezinfekcijom se mikroorganizmi ubijaju ili deaktiviraju čime se onemogućuju dalja reprodukcija i razvoj.

Ukoliko se konzumira voda koja nije prečišćena, a u sebi sadrži bakterije i viruse može doći do različitih zdravstvenih problema od kojih su najčešći dijareja, povraćanje i drugi stomačni problem.

Ovo je najčešće slučaj kada se sirova bunarska voda koristi za piće bez prethodne obrade.

Načini dezinfekcije vode

Dezinfekcija vode

Postoji fizička i hemijska dezinfekcija vode.

Najčešći hemijski dezinfektanti i dezinfekciona sredstva koja se koriste su:

 • Hlor
 • Ozon
 • Kalijumpermanganat
 • Alkohol
 • Vodonik peroksid
 • Natrijum hipohlorit
 • Hlor dioksid

Kada je u pitanju fizička dezinfekcija koristi se najčešće:

 • UV lampa
 • Toplota

Dezinfekcija vode hlorom

Hlor u vodi za piće

Hlorisanje vode je najčešći vid tretiranja vode za piće u Srbiji.

Skoro svi gradski vodovodi dodaju hlor u vodu kako bi dezinfikovali vodu i ubili viruse u vodi i bakterije koje dovode do trovanja i bolesti kod ljudi.

Takođe, u vodu u bazenima se dodaju velike količine hlora kako bi ona bila ispravna za korišćenje.

U pravilnim koncentracijama i uz određeno vreme kontakta, hlor je odlično dezinfekciono sredstvo koje uklanja bakterije i određene viruse. Vreme kontakta je vreme koje je potrebno da se završi reakcija hlora sa vodom. Duže vreme kontakta rezultuje efikasnijom dezinfekcijom. Takođe, veća koncentracija hlora zahteva kraće vreme kontakta i obrnuto.

Međutim, čak i sa adekvatnom koncentracijom hlora, efikasnost dezinfekcije vode hlorom zavisi od mnogobrojnih faktora kao što su temperatura vode, pH vrednost vode, mutnoća i sl. Efikasnost hlorisanja je veća pri višim temperaturama vode i pH između 4-7. Kada je temperatura vode niža, potrebno je duže vreme kontakta nego kad je voda toplija.

Najveći problem kod upotrebe hlora u dezinfekciji je da određeni mikroorganizmi mogu da se ‘sakriju’ iza nekih čestica i izbegnu dezinfekciju. Takođe, hlor lako reaguje sa drugim jedinjenjima rastvorenim u vodi kao što su gvožđe, mangan, amonijak pri čemu se smanjuje efikasnost dezinfekcije.

Ono što je minus kada je u pitanju voda za piće je uticaj hlora kako na zdravlje, tako i na miris i ukus vode.

Prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće dopuštena koncentracija slobodnog rezidualnog hlora je do 0,5 mg/l.

UV dezinfekcija vode

UV dezinfekcija vode je uklanjanje patogena iz vode upotrebom UV lampe.

Prednost UV dezinfekcije je njena efikasnost bez upotrebe hemikalija.

Takođe, UV lampa uklanja i one patogene i mikroorganizme koje hlor ne može, kao što su virusi koji su izazivači različitih bolesti.

Kada je u pitanju prečišćavanje vode za piće, za laboratorije ili industriju neophodno je znati da UV lampe funkcionišu u kombinaciji sa filterima za vodu.

UV svetlo ubija različite vrste bakterija, viruse i neke ciste. Kada se koriste u kombinaciji sa prečiščivačima vode uklanjaju 99.9% organskih zagađenja iz vode.

UV dezinfekcija pitke vode je efektivan i jednostavan način za dobijanje mikrobiološki čiste vode, bez prisustva patogena. Prema tome, UV filteri za vodu su idealno rešenje kako bi se izbegle opasnosti na ljudski organizam i životnu sredinu, uzrokovane hlorisanjem vode.

UV zračenje se deli na UV-A, UV-B i UV-C. Deo spektra UV-C zraka (talasne dužine 200-280nm), ima germicidno svojstvo, što znači da kada se virusi, bakterije i drugi potencijalno štetni mikroorganizmi izlože ovakvom zračenju, dolazi do oštećenja njihovog genetskog materijala i sprečavanja dalje reprodukcije.

uv lampa

UV filteri za vodu ili UV sterilizatori se upravo služe ovim svojstvom UV-C zraka, koje emituje UV lampa unutar njih. Dakle, kako bi se postigla UV filtracija, voda se propušta kroz UV sterilizator. Nakon što mikroorganizmi (virusi, bakterije, gljivice, alge, kao i organske materija itd) iz vode dođu u kontakt sa zračenjem iz UV lampe, oni se efektno uništavaju.

Ovako se dobija čista voda, bez upotrebe štetnih hemikalija, zbog čega je UV filtracija vode sve popularnija tehnika prečišćavanja, a UV filteri za vodu ili UV sterilizatori – savršeno sredstvo za ovu namenu.

Koji je najefikasniji način dezinfekcije vode?

Kao što smo videli, iako je dezinfekcija vode hlorom najviše zastupljena, postoje razlozi kao što su uticaj hlora na zdravlje i organoleptička svojstva vode, zbog čega preporučujemo upotrebu UV lampi za dezinfekciju vode, naročito kada je u pitanju voda za piće.

Tretman vode hlorom rade javna preduzeća koja upravljaju vodovodom, dok instalacijom UV lampe u vašem domaćinstvu osiguravate uklanjanje i onih mikroorganizama koje hlor ne može.

UV sterilizatori se postavljaju na aparat za filtraciju vode kao što je reverzna osmoza ili omekšavanje vode, tako da ne postoji mogućnost direktnog kontakta i bilo kakvih nuspojava za ljude i životinje, i potpuno su bezbedni za korišćenje. Neophodna je priprema vode, odnosno filtriranje pre upotrebe UV lampe.

U ponudi imamo različite UV lampe za vodu:

UV lampa 55W tehničke karakteristike:

 • Prečnik – 3/4″
 • Snaga – 55 W
 • Protok- 4 m3/h
 • Cena – 30.750 rsd

UV lampa 165W tehničke karakteristike:

 • Prečnik – 1″
 • Snaga – 165 W
 • Protok- 4 m3/h
 • Cena – 105.000 rsd

Ukoliko želite da zakažete montažu UV lampe, kao i za dodatne informacije i savete pozovite nas svaki dan od 07h do 20h na broj telefona  063 567 212.

S obzirom da neke vrste algi mogu zaobići UV zračenje, nudimo i dezinfekciju vode persirćetnom kiselinom i sistemom za automatsko doziranje uz koji ide i dodatna oprema.

Pravi izbor za zdravlje Vaše porodice, na samo jedan klik od Vas