Alge su organizmi koji se nalaze u vodi, u jezerima, morima, okeanima, ali i u bunarskoj vodi i u drugoj vodi koja se koristi za piće.

Iako je pojava algi prirodan proces, neke alge mogu izazvati zdravstvene tegobe ukoliko se takva voda konzumira.

S obzirom da je gradska voda kontrolisana, do cvetanja algi retko dolazi u izvorištima javnih vodosnabdevanja.

Cijanobakterije u vodi

Najpoznati ovakav slučaj se desio u Užicu 2013. godine, kada je došlo do cvetanja algi u jednom od jezera koje se koristi za vodosnabdevanje. Cijanobakterije (cijanoalge) koje su dovele do cvetanja jezera su uticale na to da se zabrani vodosnabdevanje u Užicu i korišćenje vode za piće i pripremanje hrane. Vrsta cijanobakterije koja se pojavila je Planktothrix rubescens, a voda je dobila crvenkastu boju zbog pigmenta koji se nalazi u tim algama.

S druge strane kada se za vodosnabdevanje koristi bunarska voda ili neki drugi izvor vode koji se ne tretira i kontroliše adekvatno, mogu se javiti alge i različite bakterije.

Najčešće, kao što je bio slučaj kod vode u Užicu, javljaju se cijanobakterije koje luče cijanotoksine, od kojih je najčešći mikrocistin.

Pre upotrebe bunarske vode ili nekog drugog izvora vode koji nije pod monitoringom Zavoda za javno zdravlje, neophodno je uraditi analizu i tretman vode kako bi se uklonile alge, bakterije i druga zagađenja koja mogu biti prisutna.

Ukoliko se u vodi nalaze alge, voda će biti neprijatnog mirisa i ukusa.

Alge u vodi za piće

Zašto se javljaju alge u bunarskoj vodi?

Kada bunar nije dobro zatvoren, kada je temperatura i pH vrednost veća i kada se ne koristi često bunar predstavlja pogodno tlo za razvoj algi.

Takođe, u bunarskoj vodi se često nalaze i organske materije poput fosfora i azota zbog poljoprivrednog zemljišta, a ovi elementi ubrzavaju cvetanje algi.

Alge u vodi za piće: Koji je uticaj na zdravlje?

Voda u kojoj se nalazi velika koncentracija cijanotoksina može imati sledeće negativne uticaje na zdravlje:

 • Stomačni problemi, dijareja, povraćanje
 • Temperatura
 • Glavobolja

Iako neke alge kada se nađu u vodi možda neće dovesti do zdravstvenih problema, prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće, analiza vode ne sme pokazati prisustvo algi kako bi voda bila ispravna.

Alge u vodi za piće: Kako ih ukloniti?

Najbolji način da se uklone alge, ali i bakterije iz vode je instalacija filtera za vodu sa dodatkom UV lampe za sterilizaciju vode ili korišćenjem automatskog dozera za hlor.

Kada su u pitanju filteri za vodu savetujemo ugradnju filtera koji rade na principu nanofiltracije, reverzne osmoze i aktivnog uglja.

Za prečišćavanje vode koja se koristi za kupanje, kućne uređaje i slično, odnosno tehničke vode, preporučujemo omekšivač vode, dok za pijaću vodu preporučujemo filter za vodu ispod sudopere koji radi na principu predfiltera sa aktivnim ugljem i nanofiltracije.

UV lampa za eliminaciju algi i bakterija

uv lampa

Reverzna osmoza, aktivni ugalj, filteri za omekšavanje vode i drugi filteri služe za uklanjanje zagađenja iz vode uz pomoć pora koje se nalaze u membrani filtera.

Za razliku od filtera, UV lampa ne uklanja čestice iz vode. UV sterilizacija i dezinfekcija služi za uklanjanje algi, bakterija i virusa, ali ne i za filtriranje nečistoća.

S druge strane, filteri za vodu uklanjaju čestice, ali ne eliminišu sve patogene.

UV lampa ubija sve žive organizme u vodi i na taj način dezinfikuje vodu.

Zbog toga je UV lampa dodatna oprema koja se preporučuje kod ugradnje filtera kako bi se omogućio maksimalan efekat prečišćavanja vode.

UV dezinfekcija služi za uklanjanje mikroorganizama kao što su:

 • Alge
 • Cryptosporidium
 • Giardia
 • Dizenterija
 • Salmonela
 • Streptokoke
 • Gljivice
 • Bakterije
 • E. coli

UV lampa

Besplatna montaža / Garancija 2 godine

Automatski dozer za hlor

Automatski dozer za natrijum-hipohlorit (NaClO) se sastoji od rezervoara za hlor, automatske dozer pumpe i impulsnog vodomera. Montira se na vodovodnu cev tako da injektor ulazi u cev. Injektor se montira pomoću T komada u veličini cevi.

Uređaj funkcioniše tako što impulsni vodomer daje signal automatskoj dozer pumpi da ubrizga zadatu količinu i koncentraciju sredstva protiv algi – hlora u crevo koje šalje hlor u injektor. Dozer pumpa ima mikro procesor koji omogućava podešavanje koncentracije, količine i broja ubrizgaja hlora tako da ima širok raspon upotrebe.

Natrijum hipohlorit se koristi za dezinfekciju protočne vode od bakterija, gljivica, algi, parazita i virusa. Prednost u odnosu na UV lampu je u rezidualnom svojstvu hlora, odnosno u produženom dejstvu hlora. Naime, rastvaranjem u vodu NaHOCl oslobađa nascentni kiseonik (atom kiseonika koji reaguje sa svim materijama sa kojima dođe u kontakt) koji ima dezinfekciono dejstvo, a ostatak se veže uglavnom za organske materije.

Za više informacija oko uklanja algi u vodi automatskim dozerom sa hlor i ceni ovog sistema, kontaktirajte nas na broj telefona 063 567 212.

Pravi izbor za zdravlje Vaše porodice, na samo jedan klik od Vas