Iako je pojava algi prirodan proces, neke alge mogu izazvati zdravstvene tegobe ukoliko se takva voda konzumira i zbog toga se koristi sredstvo protiv algi u vodi.

S obzirom da je gradska voda kontrolisana, do cvetanja algi retko dolazi u izvorištima javnih vodosnabdevanja.

Najpoznati ovakav slučaj se desio u Užicu 2013. godine, kada je došlo do cvetanja algi u jednom od jezera koje se koristi za vodosnabdevanje. Cijanobakterije (cijanoalge) koje su dovele do cvetanja jezera su uticale na to da se zabrani vodosnabdevanje u Užicu i korišćenje vode za piće i pripremanje hrane. Vrsta cijanobakterije koja se pojavila je Planktothrix rubescens, a voda je dobila crvenkastu boju zbog pigmenta koji se nalazi u tim algama.

Sredstvo protiv algi u vodi

Međutim, kada se za vodosnabdevanje koristi bunarska voda ili neki drugi izvor vode koji se ne tretira i kontroliše adekvatno, mogu se javiti alge u vodi i različite bakterije.

Najčešće se razvijaju alge koje luče cijanotoksine, od kojih je najčešći mikrocistin.

Pre upotrebe bunarske vode ili nekog drugog izvora vode koji nije pod monitoringom Zavoda za javno zdravlje, neophodno je uraditi analizu i tretman vode kako bi se uklonile alge, bakterije i druga zagađenja koja mogu biti prisutna.

Ukoliko se u vodi nalaze alge, voda će biti neprijatnog mirisa i ukusa.

Kada bunar nije dobro zatvoren, kada je temperatura i pH vrednost veća i kada se ne koristi često bunar predstavlja pogodno tlo za razvoj algi.

Takođe, u bunarskoj vodi se često nalaze i organske materije poput fosfora i azota zbog poljoprivrednog zemljišta, a ovi elementi ubrzavaju cvetanje algi.

Najefikasnije sredstvo protiv algi u vodi

Kompanija Aquafilter nudi visoko-efikasno sredstvo protiv algi u vodi, a to su automatski dozer za hlor i UV lampa za dezinfekciju vode.

Automatski dozer za hlor protiv algi

Automatski dozer za natrijum-hipohlorit (NaClO) se sastoji od rezervoara za hlor, automatske dozer pumpe i impulsnog vodomera. Montira se na vodovodnu cev tako da injektor ulazi u cev. Injektor se montira pomoću T komada u veličini cevi.

Uređaj funkcioniše tako što impulsni vodomer daje signal automatskoj dozer pumpi da ubrizga zadatu količinu i koncentraciju hlora u crevo koje šalje hlor u injektor. Dozer pumpa ima mikro procesor koji omogućava podešavanje koncentracije, količine i broja ubrizgaja hlora tako da ima širok raspon upotrebe.

Natrijum hipohlorit se koristi za dezinfekciju protočne vode od bakterija, gljivica, algi, parazita i virusa. Prednost u odnosu na UV lampu je u rezidualnom svojstvu hlora, odnosno u produženom dejstvu hlora. Naime, rastvaranjem u vodu NaHOCl oslobađa nascentni kiseonik (atom kiseonika koji reaguje sa svim materijama sa kojima dođe u kontakt) koji ima dezinfekciono dejstvo, a ostatak se veže uglavnom za organske materije.

Na ovaj način se može meriti koncentracija rezidualnog hlora koji ne sme da pređe zadatu koncentraciju zbog štetnog dejstva na žive ćelije. Prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće dozvoljena koncentracija rezidualnog hlora je 0.5 mg/l.

Rezidualni hlor ima sposobnost naknadnog reagovanja i proizvodnje nascentnog kiseonika tako da se dugo zadržava u cevovodima. Ova osobina je jako važna kod velikog transportnog puta (dugačkog cevovoda) vode od izvora do krajnjeg potrošača pa se najčešće koristi u gradskim mrežama ili u pogonima koji imaju dugačak cevovod od sistema filtera do krajnjih potrošača (slavina, mašina koje troše vodu itd).

Mana ovog sistema je korišćenju hlora kao dezinfekcionog sredstva, u odnosu na UV lampu koja je potpuno ekološki način za sterilizaciju vode.

Prednost u odnosu na UV lampu je da je efikasnija u uklanjanju algi.

Za više informacija oko uklanja algi u vodi automatskim dozerom sa natrijuhipohloritom i ceni, kontaktirajte nas na broj telefona 063 567 212.

UV lampa za vodu

uv lampa

UV sterilizacija i dezinfekcija služi za uklanjanje algi, bakterija i virusa, ali ne i za filtriranje nečistoća.

S druge strane, filteri za vodu uklanjaju čestice, ali ne eliminišu sve patogene.

UV lampa ubija sve žive organizme u vodi i na taj način dezinfikuje vodu.

Zbog toga je UV lampa dodatna oprema koja se preporučuje kod ugradnje filtera kako bi se omogućio maksimalan efekat prečišćavanja vode.

UV dezinfekcija služi za uklanjanje mikroorganizama kao što su:

  • Cryptosporidium
  • Giardia
  • Dizenterija
  • Salmonela
  • Streptokoke
  • Gljivice
  • Bakterije
  • E. coli
  • Neke vrste algi

Za dodatne informacije oko UV lampi i drugih sistema za filtriranje vode možete nas kontaktirati na broj telefona 063 567 212.

Pravi izbor za zdravlje Vaše porodice, na samo jedan klik od Vas