Voda u Somboru je dozvoljena za piće i upotrebu, ali je zbog različitih materija koje se u njoj nalaze, daleko od idealne.

Somborska voda spada u I kategoriju vode u Vojvodini. U ovu kategoriju spadaju gradske vode velikih gradova koje imaju fabriku vode (osim Zrenjanina).

To su vode koje su već prošle tretman prečišćavanja. Dakle, to nisu sirove vode koje se samo hlorišu i distribuiraju u mrežu,

Prečišćavanjem vode kroz vodovode se uklanja gomila krupnih nečistoća, gasova, gvožđa i one se hlorišu rezidualnim hlorom. Gvožđe i gasovi (metan, vodonik, amonijak itd.) se uklanjaju aeracijom. Aeracija predstavlja uvođenje vazduha u vodu. [1]

Mana vode u Somboru je visoka ukupna tvrdoća (kamenac), prisustvo gvožđa i mangana, rđe iz cevi i organskih materija organohlornog porekla koji nastaju vezivanjem hlora za organske materije (što je potencijalno kancerogeno).

Voda u Somboru: problemi

Voda u Somboru

Somborska voda ima problem sa kamence, gvožđem, organskim materijama i hlorom u vodi zbog hlorisanja vode u gradskom vodovodu. Zbog hlora se javljaju i visoke koncentracije organohlornih jedinjenja poput trihalometana.

Povećana koncentracija gvožđa u vodi pored uticaja na miris, ukus i boju vode utiče i na vašu kožu kao i na uređaje, aparate i slavine. Takođe, voda bogata gvožđem je idealna sredina za stvaranje određenih bakterija.

Problemi sa kamencem i njegovo nagomilavanje možete primetiti na posuđu, slavini, u bojlerima itd. Kamenac dovodi do začepljenja slavina, tuševa, a utiče i na pritisak vode. Takođe još jedna negativna strana jeste da tvrda voda smanjuje učinak sapuna i deterdženata.

Trihalometani su jedinjenja koja nastaju reakcijom hlora koji se nalazi u vodi sa nekim organskim materijama. Tuširanje sa ovakvom vodom se ne preporučuje jer zbog isparavanja vode dolazi do udisanja hlora i njegovih sporednih proizvoda što dovodi do pogoršanja simptoma astme i alergije.

Voda u Somboru: rešenje

Kada je u pitanju pijaća voda preporučujemo ugradnju filtera za vodu ispod sudopere.

Aqua Filter filter za vodu ispod sudopere

Besplatna montaža / Garancija 2 godine

Pozovite nas svaki dan od 07h do 20h i uštedite 6.150 dinara

Prednosti korišćenja Aqua Filtera:

  • koristi nano filter i predfilter sa aktivnim ugljem za eliminaciju arsena
  • reverzna osmoza
  • lak za instalaciju ispod sudopere, malih dimenzija
  • čista i zdrava voda za piće dostupna 24/7

Ovaj filter ima najbolji odnos cene i kvaliteta.

Sadrži Predfilter sa aktivnim ugljem koji služi da dodatno prečisti vodu i ukloni iz nje arsen, kao i bilo koju vrstu neprijatnog mirisa, ukusa i boje vode.

Takođe, opremljen je i nano filterom koji ima otvore od 5 nanometara koji uklanjaju viruse, bakterije i druge mikroorganizme i čine vodu apsolutno bakteriološki ispravnom.

Nadalje, post filter sadrži fino sprašeni aktivni ugalj za dodatno prečišćavanje, kao i mineralizator sastavljen od dolomita koji služi za doziranje minerala i povećanje pH vrednosti vode.

Nakon prolaska kroz sistem filtera, voda koju dobijate je kristalno čista i oslobođena od svih štetnih materija.

Aqua Filter se postavlja ispod sudopere i zauzimaju polovinu standardne širine sudopere (30 cm).

Montira se veoma jednostavno, a montažu će za Vas obaviti naši ovlašćeni serviseri.

Uklanjanje kamenca i gvožđa

Za omekšavanje vode, odnosno prečišćavanje vode za domaćinstvo preporučujemo deferizator sa ozonom kao sistemom za regeneraciju. Uz to se savetuje ugradnja i UV lampe kako bi voda bila potpuno mikrobiološki ispravna.

Deferizacija vode

Kompanija Aquafilter nudi jedinstveno rešenje na tržištu za uklanjanje gvožđa, a to je deferizacija uz regeneraciju sa ozonom. Ovo je najefikasniji način za uklanjanje rastvorenog gvožđa.

Na ovaj način se iz vode uklanja ne samo nerastvoreno gvožđe već i njegov rastvoreni oblik. Nerastvoreno gvožđe u vodi, odnosno rđa se uklanja preko filterskog materijala i izbacivanjem u kanalizaciju kontrapranjem.

Međutim, kada je gvožđe rastvoreno u vodi na ovakav način se ne može ukloniti.

Zbog toga ga našom metodom ozonizacije prevodimo u rastvorljiv oblik i kontrapranjem izbacujemo iz vode. Ozon, tj. O3 reaguje sa gvožđem u reakciji koja se zove oksido-redukcija, pri čemu se fero oksid prevodi u feri oksid.

Za ovu namenu koristimo deferizator, odnosno sistem filtriranja koji se sa sastoji od Aqua Soft Pro uređaja, sa specijalnim jonoizmenjivačkim kolonama i jonizatorom koji služi za upumpuvanje ozona koji reaguje sa gvožđem.

Sistem za deferizaciju vode se sastoji od male kolone u koju je sipana masa Pyrolux koja skida gvožđe i mangan i veće kolone u kojoj je katjonski jonoizmenjivač sa dodatkom katjonske mase za skidanje gvožđa.

Ukoliko želite da instalirate ovaj sistem za uklanjanje gvožđa i mangana kontaktirajte nas na broj telefon 063 567 212 za dodatne informacije. Naši filteri za vodu su proizvodeni u Evropskoj Uniji, po najvišim standardima.

Pravi izbor za zdravlje Vaše porodice, na samo jedan klik od Vas