Tvrda voda odnosno kamenac u vodi je jako česta u Srbiji, naročito u Vojvodini, Beogradu, ali i drugim regionima i gradovima.

Kamenac u vodi se javlja kada su vodi povećane koncentracije soli kalcijuma i magnezijuma koji formiraju kamenac, odnosno povećanu tvrdoću vode.

Sam kamenac je problematičan iz više razloga. Kada su u pitanju domaćinstva, kamenac stvara taloge na grejaču bojlera, začepljuje ventile, cevi, ostavlja fleke na pločicama, sudoperi i slavini, smanjuje efikasnost veš mašine, deterdženta, isušuje kosu i kožu. Voda sa povećanom tvrdoćom ostavlja i fleke na automobilu kada se pere sa njom. Kada je u pitanju industrija problem je još veći, jer mnogi industrijski procesi zahtevaju potpuno omekšanu vodu. Više o mekoj i tvrdoj vodi možete pročitati ovde.

Da li prokuvana voda ima kamenac?

Da li prokuvana voda ima kamenac?

Iako se prokuvavanje vode od davnina koristilo kao metod prečišćavanja vode, ovo se odnosi samo na ubijanje određenih bakterija i mikroorganizama dok suvi ostatak i druge neisparljive materije ostaju u vodi.

Prokuvavanjem vode se ne uklanja kamenac, već naprotiv – kada voda kuva ona isparava i smanjuje se njena zapremina, a istovremeno povećava procenat kamenca u vodi. Dakle, prokuvana voda i dalje ima kamenac.

Kada bi voda isparila do kraja ono što bi videli na dnu posude je kamenac, odnosno sve materije koje bi ostale predstavljaju suvi ostatak vode. Suvi ostatak u vodi su soli koje su prisutne u jednom litru vode. Najčešće soli koje se javljaju u suvom ostatku su karbonati, bikarbonati, hloridi, sulfati, nitrati, magnezijum, kalcijum, natrijum, kalijum.

Prokuvavanjem vode bi se uklonio kamenac u slučaju da se kondezuje vodena para i sakuplja destilovana voda. Ali naravno, to je dugotrajan i neisplativ proces.

Kako onda ukloniti kamenac?

Kako bi u vašoj kući, vikendici, stambenom prostoru ili kompaniji uklonili kamenac, smanjili tvrdoću i sačuvali cevi i uređaje koji koriste vodu, savetujemo instalaciju omekšivača vode koji se postavlja na dovod vode.

Omekšivači za vodu su aparati za totalno uklanjanje kamenca iz vode. Kamenac se sastoji od metala (gvožđe – Fe, mangan – Mn, magnezijum – Mg, kalcijum – Ca) i neorganskog dela CO3, SO4 itd. Kada se iz vode uklone metali ukloni se vezivno sretstvo za neorganski deo pa se ukloni i kompletan kamenac iz vode. Ovo se najbolje postiže korišćenjem jonoizmenjivača, hemijskih masa za vezivanje metala iz vode koje imaju sposobnost regeneracije sa manje aktivnim metalom poput Na (za regeneraciju se koristi so NaCl).

Najefikasniji uređaj za uklanjanje kamenca je Aqua Soft Atlantis.

 

Ukoliko imate problema sa tvrdom vodom, Aqua Soft Atlantis omekšivač vode garantuje potpuno uklanjanje kamenca. Koristeći princip jonske izmene i reverzne osmoze, Aqua Soft omekšivač vode uklanja jone kalcijuma i magnezijuma koji ulaze u sastav kamenca i zamenjuje ih jonima natrijuma. Ovaj postupak traje dok se ne postigne određena zasićenost jonoizmenjivača, što zavisi od tvrdoće ulazne vode, i nakon zasićenja uređaj ulazi u mod regeneracije.

Tretman vode AquaSoft aparatom za omekšavanje vode, garantuje da će Vaše vodovodne cevi i kućni uređaji koji koriste vodu će imati mnogo duži vek trajanja.

Preporučuje se da se omekšivač vode montira na glavni dovod vode u objekat, pre razdvajanja instalacije unutar objekta. Ovo će osigurati da se omekšana voda isporučuje u celom objektu nakon prolaska kroz omekšivač.

Takođe, preporučljivo je ugraditi omekšivač vode sa tzv. bypass-om kako bi se osiguralo kontinuirano snabdevanje vodom u slučaju servisiranja omekšivača ili eventualnih drugih intervencija.

Da bi se omekšivač vode priključio, potrebni su sledeći priključci: ulaz vode, izlaz vode (omekšana voda), kanalizacioni priključak i električno napajanje od 220 V/50 Hz.

Ukoliko želite da pročitate više o ovom filteru i zakažete ugradnju to možete učiniti ovde ili nas pozovite na broj telefona 063 567 212 za dodatne informacijeMožete nas pozvati svakim radnim danom i vikendom u periodu od 07h do 20h.

Pravi izbor za zdravlje Vaše porodice, na samo jedan klik od Vas