Postojanje reverzne osmoze je otpočeto sa ciljem da morsku vodu pretvori u pitku vodu za potrebe mornarice, te je poznata i pod imenom obrnuta osmoza.

Danas je njena primena namenjena široj populaciji, a njene karakteristike i funkcije rezultiraju pozitivnim ocenama.

Kako funkcioniše reverzna osmoza?

Reverzna osmoza predstavlja proces uklanjanja čestica veličine i do milionitog dela metra kroz metodu koja se naziva nano filtriranje.

Ova metoda za filtriranje vode se koristi za eliminisanje najsitnijih čestica veličine do 1 nanometra. Poređenja radi, veličina COVID-19 virusa je oko 12 nanometara. Veličina bakterije se kreće između 100 i 20.000 nanometara.

Reverzna osmoza

Osnova svake reverzne osmoze je membrana.

Njen izgled je takav da ima mnogo manju veličinu pora od veličine bakterija ili parazita i upravo to je karakteriše jer eliminiše širok spektar zagađivača iz vode.

Kod reverzne osmoze, voda se propušta kroz polupropusnu membranu koja sadrži veoma male pore.

Membrana se nalazi u membranskom kućištu u kom podleže velikom pritisku.

Kad se voda pod pritiskom susretne s membranom, prolaze samo molekuli vode a sve nečistoće se preusmeravaju u odvod.

Ovako filtrirana voda je toliko čista se često koristi u medicinske svrhe.

Pora membrane reverzna osmoza

Pravilnim funkcionisanjem, reverzna osmoza uklanja sve mikroorganizme iz vode koja dolazi iz slavine i na taj način proizvodi sterilnu vodu.

Na rad reverzne osmoze utiče pritisak i temperatura ulazne vode, pa tako slabiji pritisak i niža temperatura vode snižavaju kvalitet i količinu prečišćene vode.

Osmotski pritisak zavisi od koncentracije soli u rastvoru.

Npr. 35.000 ppm (mg/l) rastvorenih soli ~ 24.13 bara osmotskog pritiska i ta količina odgovara približno koncentraciji soli u morskoj vodi.

Reverzna osmoza

Najprostije rečeno reverzna osmoza funkcioniše poput sita i njena osnovna komponenta bez koje ne može da funkcioniše je RO membrana.

Osmotska membrana je smeštena u membranskom kućištu i izrađena je od specijalnog materijala koji propušta samo male molekule vode, pa pod velikim pritiskom vode RO membrana sa jedne strane odbacuje nečistoće tj. koncentrovani rastvor-soli, pesak, teške metale, organske bakterije itd, a sa druge strane čistu vodu (permeat).

Jednostavnije rečeno svi ti molekuli rastvora (nečistoće) se koncentrišu u posebnom delu (koncentrat) koji struji površinom membrane i na kraju se odbacuje.

Šta eliminiše reverzna osmoza?

Reverzna osmoza namenjena za prečišćavanje vode u domaćinstvu.

Najčešće pitanje u suštini jeste da li ćemo dobiti vodu bez bakterija nakon upotrebe reverzne osmoze?

Odgovor je pozitivan, jer reverzna osmoza uklanja čak i do 99% zagađivača kao što su soli, kamenac u vodi, molekuli na bazi masti i ulja, nitriti, pesticidi, sulfati, arsenik i različite supstance koje izazivaju oboljenja. (1)

Uklanja hlor i druge materije koje utiču na kvalitet vode.

Međutim, kako bi filtracija vode bila efikasna i kako bi dobili potpuno kvalitetnu i bakteriološki ispravnu vodu, pre nego što voda dođe do same membrane, mora da prođe kroz nekoliko faza filtracije (nekoliko filtera).

Svrha pojedinih filtera je čišćenje vode, dok drugi obogaćuju vodu sa mineralima.

Takođe, omekšivači vode rade na principu reverzne osmoze.

Ključan deo svakog sistema za filtraciju vode je reverzna osmoza, ali gotovo uvek se koristi u kombinaciji sa drugim filterima za vodu koji doprinose procesu čišćenja vode.

Koji je najbolji kućni filter za reverznu osmozu?

Reverzna osmoza filter

Bilo da želite da obezbedite bakteriološki čistu vodu u vašoj kancelariji, restoranu, kafiću, pekari ili u proizvodnji, određeni filteri za vodu imaju mogućnost sprečavanja prolaska čak i virusa i bakterija, čime se dobija potpuno čista i sterilna voda.

Proces pomoću koga se odvija ovakvo prečišćavanje vode, naziva se reverzna osmoza, a uređaji za filtriranje vode imaju ugrađen nano filter, koji sadrži u sebi polupropusnu membranu. Kada se neprečišćena voda pod visokim pritiskom pusti kroz membranu, sve materije (uključujući mikroorganizme) veće od 1nm preusmeravaju se u odvod, dok je prolaz kroz pore na membrani omogućen samo molekulima H2O.

Filteri za prečišćavanje vode koji koriste reverznu osmozu, učiniće vodu potpuno bakteriološki čistom, a zbog niskog sadržaja minerala, ona ne samo da produžava vek uređaja koji je koriste, već postaje adekvatna i za upotrebu u medicinske svrhe.

Kod reverzne osmoze za kućnu upotrebu minimalan pritisak za rad filtera je 2.5 bara, a za poboljšanje istog koriste se buster pumpe koje se priključuju na aparate za vodu.

To su tipovi filtera za vodu (aparat) koji se montiraju ispod sudopere i proizvode 70l/h vode.

Za ovu vrstu filtracije vode obično se uz osmozu koriste i različiti filteri koji doprinose karakteristikama vode. Dobija se prečišćena voda, sa poboljšanim ukusom, mirisom, izgledom i ostalim svojstvima.

Najnoviji filter za vodu sa reverznom osmozom na našem tržištu je Aqua Direct.

Ovo je kućni filter za vodu, nakon filtriranja se dobija čista voda za piće, koja je zdravstveno ispravna.

Njegova prednost je u tome što nema rezervoar, pa samim tim i zauzima manje mesta ispod sudopere.

Ceo postupak i proces prečišćavanja i uklanjanja nečistoća odvija se u trenutku kada pustite vodu na slavinu, i traje sve dok je ne zatvorite.

Osim dokazanog kvaliteta odlikuje ga i lep moderan dizajn, a gabariti koji su smanjeni zahvaljujući direktnom procesu prečišćavanja će vam definitivno napraviti uštedu u prostoru ispod sudopere.

Aqua Filter filter za vodu ispod sudopere

Besplatna montaža / Garancija 2 godine

Pozovite nas i uštedite 6.150 dinara

Aqua Direct filter

Besplatna montaža / Garancija 2 godine

Pozovite nas i uštedite 10.578 dinara

Reverzna osmoza za komercijalnu upotrebu

Oprema za filtriranje vode sa reverznom osmozom ima široku primenu u različitim oblastima poslovanja.

Komercijalna reverzna osmoza – za apsolutnu ili delimičnu demineralizaciju vode, proizvodi i od 100 litara čiste vode na sat.

Potreban pritisak za nesmetano funkcionisanje je od 3-6 bara.

Navedene karakteristike odgovaraju našim proizvodima Aqua Direct i Aqua Filter Pro.

Najčešće smo imali iskustva sa ugradnjom ovakvog sistema u većim stambenim jedinicama i hotelima.

Izuzetna je za kotlove, voda bez kamenca, idealna za kupanje i pranje posuđa, kao i za uklanjanje zagađenja i bakterija iz vode.

Industrijska reverzna osmoza

Sistemi revezne osmoze koji se koriste u industriji su uglavnom postrojenja koja se koriste za demineralizaciju vode i proizvode 1500 litara prečišćene vode na sat.

Takva postrojenja jednostavno rade i moguće je proširiti postojeća u skladu sa ciljevima i zahtevima određene industrije i napredovanjem tehnološkog sistema.

Reverzna osmoza ovog tipa se najčešće koristi za filtriranje vode u farmaceutskoj, prehrambenoj industriju, za omekšavanje vode, u raznim laboratorijama i ugostiteljstvu i naravno medicinskim ustanovama.

Mi sa ponosom ističemo da je upravo jedan primer ovakvog postrojenja instaliran i u najpoznatijoj laboratoriji „Jugolab“, a rezultati hemijske analizi prečišćene vode pomoću reverzne osmoze pokazuju vodu visokog kvaliteta i čistoće (dezinfekcija vode).

Aqua Filter Pro je idealan filter za vodu u okruženju sa velikim brojem gostiju ili zaposlenih. Osim što obezbeđuje velike dnevne kapacitete hemijski i bakteriološki čiste vode (500-750 litara), ima rezervoar od 40 litara za čak 4 slavine za istakanje, a može se lako povezati i na različite uređaje – aparate za kafu, frižidere, ledomate itd. U zavisnosti od potreba, ovi filteri za prečišćavanje vode dolaze u nekoliko modela, sa različitim brojem nano filtera. Takođe, sadrže aktivni ugalj i mogu se koristiti i kao kućni filteri za vodu.

Filteri za vodu Aqua Star i Office Star – iako funkcionišu po istom principu (sa po 5 filtera za prečišćavanje vode od krupnijih pa sve do najsitnijih cestica i mikroorganizama), Office Star filter za vodu je veći, samostojeći i postavlja se na pod, dok je Aqua Star filter za prečišćavanje vode koji se postavlja na radnu površinu i manjih je dimenzija. Oba uređaja imaju filterska kućišta u kojima se odvija prečišćavanje i tretman vode.

Osim što vrše prečišćavanje pijaće vode, filteri Aqua Star i Office Star, omogućavaju zagrevanje (do 98°C) i hlađenje vode (do 4°C). Savremeni dizajn ovih uređaja savršeno će se uklopiti u vaš poslovni prostor, a nećete morati da brinete ni o bezbednosti. Sistem za opciono zaključavanje, funkcioniše po potrebi kako bi se sprečile nesreće i povrede na radu.

Kakav kvalitet vode dobijamo?

Kod vode za piće vi ćete primetiti poboljšanje ukusa, a to ćete osetiti i kad budete kuvali kafu, kad budete koristili kockice leda, ili kada budete pravili sokove.

Kada budete kuvali koristeći prečišćenu vodu, bolje ćete osetiti ukus hrane.

Voda će biti zdravija i za vašu decu, ali i dobra za zalivanje vaših biljki.

Ovaj tretman vode se preporučuje i za one koji pate od hipertenzije, pošto se radi o vodi sa niskim sadržajem minerala. Ona je idealna za pegle na paru.

Osmotizovana voda će produžiti životni vek vaših uređaja.

Kvalitet vode pre i posle ugradnje filtera sa reverznom osmozom

Rezultati pre filtriranja

Ovde možete videti rezultate analize bunarske vode pre ugradnje filtera koji radi na principu reverzne osmoze.

Analiza vode reverzna osmoza Analiza vode reverzna osmoza

Kao što vidite ovakva voda je neispravna za piće zbog povećane vrednosti amonijaka, mutnoće, ukupnog gvožđa, organskog opterećenja (potrošnja kalijum permanganata).

Rezultati posle filtriranja

Analiza vode za piće nakon filtriranja Analiza vode za piće nakon filtriranja

Nakon ugradnje filtera sa reverznom osmozom značajno su smanjene koncentracije mangana, gvožđa i elektroprovodljivosti i ovakva voda je sa hemijskog aspekta ispravna za upotrebu.

Ukoliko želite da zakažete montažu reverzne osmoze to možete učiniti ovde ili nas pozovite svaki dan od 07h do 20h na broj telefona 063 567 212 za dodatne informacije i savete.

Pravi izbor za zdravlje Vaše porodice, na samo jedan klik od Vas