fbpx

Postojanje reverzne osmoze je otpočeto sa ciljem da morsku vodu pretvori u pitku vodu za potrebe mornarice, te je poznata i pod imenom obrnuta osmoza. Danas je njena primena namenjena široj populaciji, a njene karakteristike i funkcije rezultiraju pozitivnim ocenama.

Osnova i način funkcionisanja reverzne osmoze

Osnova svake reverzne osmoze je membrana. Njen izgled je takav da ima mnogo manju veličinu pora od veličine bakterija ili parazita i upravo to je karakteriše jer eliminiše širok spektar zagađivača iz vode.

Srž ili osnova
prečišćavanja vode
je upravo reverzna
osmoza.

Pravilnim funkcionisanjem, reverzna osmoza uklanja sve mikroorganizme iz vode koja dolazi iz slavine i na taj način proizvodi sterilnu vodu. Na rad reverzne osmoze utiče pritisak i temperatura ulazne vode, pa tako slabiji pritisak i niža temperatura vode snižavaju kvalitet i količinu prečišćene vode.

Osmotski pritisak zavisi od koncentracije soli u rastvoru. Npr. 35.000 ppm (mg/l) rastvorenih soli ~ 24.13 bara osmotskog pritiska i ta količina odgovara približno koncentraciji soli u morskoj vodi.

Najprostije rečeno reverzna osmoza funkcioniše
poput sita i njena osnovna komponenta bez koje ne
može da funkcioniše je RO membrana.

Osmotska membrana je smeštena u membranskom
kućištu i izrađena je od specijalnog materijala koji
propušta samo male molekule vode, pa pod velikim
pritiskom vode RO membrana sa jedne strane
odbacuje nečistoće tj. koncentrovani rastvor-soli,
pesak, teške metale, organske bakterije itd, a sa
druge strane čistu vodu (permeat). Jednostavnije
rečeno svi ti molekuli rastvora (nečistoće) se
koncentrišu u posebnom delu (koncentrat) koji struji
površinom membrane i na kraju se odbacuje.

Namena reverzne osmoze

Reverzna osmoza namenjena za domaćinstva

Kod reverzne osmoze za kućnu upotrebu minimalan pritisak za rad filtera je 2.5 bara, a za poboljšanje istog koriste se buster pumpe koje se priključuju na aparate za vodu. To su tipovi filtera za vodu (aparat) koji se montiraju ispod sudopere i proizvode 70l/h vode. Za ovu vrstu filtracije vode obično se uz osmozu koriste i različiti filteri koji doprinose karakteristikama vode. Dobija se prečišćena voda, sa poboljšanim ukusom, mirisom, izgledom i ostalim svojstvima. Filteri koji sve ovo pružaju zajedno sa reverznom osmozom su Aqua Filter, Aqua Blue Star i Aqua Star.

Najnoviji filter za vodu sa reverznom osmozom na našem tržištu je Aqua Direct. Njegova prednost je u tome što nema rezervoar, pa samim tim i zauzima manje mesta ispod sudopere. Ceo proces prečišćavanja odvija se u trenutku kada pustite vodu na slavinu, i traje sve dok je ne zatvorite. Osim dokazanog kvaliteta odlikuje ga i lep moderan dizajn, a gabariti koji su smanjeni zahvaljujući direktnom procesu prečišćavanja će vam definitivno napraviti uštedu u prostoru ispod sudopere.

Reverzna osmoza za komercijalnu upotrebu

Komercijalna reverzna osmoza – za apsolutnu ili delimičnu demineralizaciju vode, proizvodi i od 100l vode na sat. Potreban pritisak za nesmetano funkcionisanje je od 3-6 bara. Navedene karakteristike odgovaraju našim proizvodima Aqua Direct i Aqua Filter Pro. Najčešće smo imali iskustva sa ugradnjom ovakvog sistema u većim stambenim jedinicama i hotelima. Izuzetna je za kotlove, voda bez kamenca, idealna za kupanje i pranje posuđa.

Industrijska reverzna osmoza

To su uglavnom postrojenja koja se koriste za demineralizaciju vode i proizvode 1500l prečišćene vode na sat. Takva postrojenja jednostavno rade i moguće je proširiti postojeća u skladu sa ciljevima i zahtevima određene industrije i napredovanjem tehnološkog sistema. Reverzna osmoza ovog tipa se najčešće koristi u farmaceutskoj, prehrambenoj industriju u raznim laboratorijama i ugostiteljstvu i naravno medicinskim ustanovama. Mi sa ponosom ističemo da je upravo jedan primer ovakvog postrojenja Aqua Labs instaliran i u najpoznatijoj laboratoriji „Jugolab“, a rezultati hemijske analizi prečišćene vode pomoću reverzne osmoze pokazuju vodu visokog kvaliteta i čistoće.

 

 

Šta eliminiše reverzna osmoza?

Najčešće pitanje u suštini jeste da li ćemo dobiti vodu bez bakterija nakon upotrebe reverzne osmoze? Odgovor je pozitivan, jer reverzna osmoza uklanja čak i do 99% zagađivača kao što su soli, molekuli na bazi masti i ulja, nitriti, pesticidi, sulfati, arsenik i različite supstance koje izazivaju oboljenja. Međutim za dobijanje potpuno kvalitetne i bakteriološki ispravne vode, pre nego što voda dođe do same membrane mora da prođe kroz nekoliko faza filtracije (nekoliko filtera). Svrha pojedinih filtera je čišćenje vode, dok drugi obogaćuju vodu sa mineralima.

Ključan deo svakog sistema za filtraciju vode je reverza osmoza, ali gotovo uvek se koristi u kombinaciji sa drugim filterima koji doprinose procesu čišćenja vode.

 

Nakon upotrebe sistema reverzne osmoze bićete
zahvalni savremenoj tehnologiji na mogućnosti da
spoznate šta znači zdrava i sveža voda.

Proizvodi Nazad na sve o vodi

Ključne reči:

Pravi izbor za zdravlje Vaše porodice, na samo jedan klik od Vas