Jedna od svojstava vode je i njena elektroprovodljivost.

Zahvaljujući određivanju elektroprovodljivosti može se odrediti čistoća voda pre ili nakon prečišćavanja, kao i kvalitet vode koju koristite za piće ili u industriji.

Šta je elektroprovodljivost vode?

Hlor u vodi

Elektroprovodljivost (EC) je sposobnost vode da provodi struju.

Ovo je moguće zbog rastvorenih materija koje se nalaze u vodi.

Soli i različite hemikalije koje su rastvorene u vodi se sastoje od pozitivno i negativno naelektrisanih jona.

Ovi joni u vodi provode elektricitet.

Elektroprovodljivost vode zavisi od koncentracije jona koji se u njoj nalaze.

Koncentracija soli u vodi i ukupne rastvorene materije se koriste za određivanje elektroprovodljivosti vode.

Npr., destilovana voda, pa i demineralizovana voda, koja je maksimalno prečišćena gotovo i da ne može da provodi struju, dok s druge strane morska voda sa velikom količinom soli je odličan provodnik.

Dakle što je voda čistija i ima manje rastvorenih materija i nečistoća to slabije provodi struju.

Kao što smo rekli, soli i hemijske materije u vodi su pozitivno i negativno naelektrisani joni.

Pozitivno naelektrisani joni koji se nalaze u vodi su joni natrijuma, kalijuma i magnezijuma.

Negativno naelektrisano joni su sulfati, hloridi i karbonati.

Više o uklanjanju natrijuma iz vode možete pročitati ovde.

Šta nam pokazuje provodljivost vode?

Pokazuje nam koliko je rastvorenih supstanci, soli, minerala i hemikalija prisutno u vodi.

Veća količina ovih materija povećava i elektroprovodljivost.

Čak i mala količina soli može značajno povećati sposobnost vode da provodi struju.

Povećana elektroprovodljivost vode ukazuje na njeno moguće zagađenje. Koncentracija rastvorenih materija se može odrediti i merenjem TDS vode.

Kako se meri elektroprovodljivost?

Elektroprovodljivost vode

Aparati za merenje provodljivosti vode sa koriste u ove svrhe.

Samo merenje je brzo i jednostavno.

Jedinica za elektroprovodljivost vode je µS/cm.

Šta utiče na povećanje elektroprovodljivosti vode?

Postoje različiti faktori koji povećavaju provodljivost odnosno povećavaju koncentraciju rastvorenih materija u vodi.

Prvi je temperatura vode.

Povećanje temperature za 1 stepen celzijusa, poveća provodljivost za 3%.

Drugi uticaji su vezani za antropogeni uticaj, odnosno zagađenje od strane ljudskog uticaja.

To su septičke jame, deponije, poljoprivreda, so koja se koristi za puteve tokom zimskog perioda.

Prirodni faktori koji utiču na elektroprovodljivost su kiše i isparavanje.

pH vrednost i elektroprovodljivost vode

Iako pH vrednost vode služi za određivanje koncentracije vodonikovih jona u vodi, ne može se sa preciznošću tvrditi da se sa promenom pH vrednosti menja i provodljivost.

Razlog za ovo je što je pH pokazatelj samo koncentracije vodonikovih jona, a ne i ostalih jona koji utiču na provodljivost.

Elektroprovodljivost vode za piće

Maksimalna dozovljena vrednost elektroprovodljivosti kada je u pitanju pijaća voda je 1000 µS/cm.

Ovo se odnosi na temperaturu vode od 20°C jer smo napomenuli da sa porastom temperature raste i elektroprovodljivost.

Destilovana voda ima elektroprovodljivost oko 0.05 µS/cm.

Voda sa ovako niskom vrednošću za provodljivost se koristi u laboratorijama za različite analize.

Elektroprovodljivost vode u industriji

Kada su u pitanju industrijski procesi, standardni su dosta strožiji, s obzirom da elektroprovodljivost vode može značajno uticati na tehnološke procese.

Gornja granica elektroprovodljivosti u industriji je 50 µS/cm.

Kada je u pitanju poljoprivreda, EC vode je veoma bitan parametar za navodnjavanje biljke, naročito kada je u pitanju voda za zalivanje borovnica (od 50 do 500 µS/cm).

Kako smanjiti elektroprovodljivost vode?

Da bi ste pili čistu i ispravnu vodu za piće, smanjili elektroprovodljivost i koristili vodu u industrijskim i laboratorijskim procesima preporučujemo ugradnju nekih od najboljih sistema za prečišćavanje vode:

Aqua Soft omekšivač vode za domaćinstvo ili kancelariju

Besplatna montaža / Garancija 2 godine

Pozovite nas i uštedite 18.000 dinara

Zahvaljujući AquaSoft aparatu za omekšavanje vode, Vaše vodovodne cevi i kućni uređaji koji koriste vodu će imati mnogo duži vek trajanja.

Ukoliko želite da zakažete montažu ovog filtera to možete učiniti ovde ili nas pozovite na broj telefona 063 567 212 za dodatne informacije i besplatne savete.

Aqua Soft Pro profesionalni omekšivač vode 

Ukoliko vam je potrebno da smanjite provodljivost vode u industriji ili laboratoriji preporučujemo vam jedan od najefikasnijih profesionalnih omekšivača vode.

Aqua Soft Pro

Besplatna montaža / Garancija 2 godine

  • potpuno uklanjanje kamenca korišćenjem principa jonske izmene
  • voda prerađena u AquaSoft aparatu izlazi omekšana i potpuno oslobođena od kamenca.
  • zahvaljujući AquaSoft aparatu za omekšavanje vode, Vaše vodovodne cevi i kućni aparati koji koriste vodu će imati mnogo duži vek trajanja.

Ukoliko želite da pročitate više o ovom filteru i zakažete montažu to možete učiniti ovde ili nas pozovite na broj telefona 063 567 212 za dodatne informacije i besplatne savete.

Pravi izbor za zdravlje Vaše porodice, na samo jedan klik od Vas