Poslednjih godina u Srbiji je primetan sve veći porast zanatskih pivara koje proizvode pivo u manjim količinama, sa kvalitetnijim sastojcima u odnosu na komercijalna piva.

Nažalost, mnoge kraft pivare i početnici u ovom poslu zanemaruju uticaj i sastav vode na kvalitet piva i ne obraćaju pažnju na to dok ne dođe do negativnog uticaja vode na kvalitet i ukus.

Pivo se sastoji od 90% vode, tako da je kvalitet vode koji se koristi u industriji proizvodnje piva najbitniji faktor za dobijanje najboljeg mogućeg proizvoda.

Zbog toga je prečišćavanje vode za pivare i kvalitet vode za pivo jedna od najvažnijih investicija od koje zavisi uspeh celog biznisa.

Kako kvalitet vode za pivo utiče na krajnji proizvod?

Voda za pivo

3 najvažnija uticaja vode na pivo su:

 • Uticaj na slad – joni u vodi utiču na žitarice u pivu koje se koriste u proizvodnji slada. U zavisnosti od vrste piva najznačajnije ratvorene materije u vodi koje utiču na sam kvalitet piva su magnezijum, kalcijum, sulfati, hloridi, natrijum i karbonati;
 • Uticaj na gorčinu piva i hmelj  – jedna od najbitnijih osobina piva je gorčina;
 • Uticaj na ukus – voda predstavlja najveći deo piva.

Koje su najvažnije materije u vodi za pivo koje utiču na kvalitet?

Minerali rastvoreni u vodi se sastoje od pozitivnih jona (katjoni) i negativnih jona (anjoni).

Najvažniji anjoni koji utiču na pivo su sulfati (SO4 -) i hloridi (Cl-). (1)

Sulfati ističu gorčinu hmelja, dok hloridi naglašavaju slad i slatkoću.

Međutim, previše ili premalo ovih anjona nije dobro i zbog toga je neophodno držati njihove vrednosti u granicama, za sulfate ispod 400 ppm a za hloride do 200 ppm.

S druge strane, najvažniji katjoni su kalcijumovi (Ca +).

Ovi katjoni utiču na kiselost kaše, pomažu kvascu da se slegne kako bi pivo bilo bistro.

Održavanje ravnoteže katjona i anjona u vodi se postiže tretmanom vode odnosno prečišćavanjem pre upotrebe u pivarama.

Najvažniji joni u vodi za pivo su:

 • Hloridi – utiču na slatkoću piva
 • Kalcijum – utiču na kiselost kaše, njihova koncentracija zavisi od vrste piva, da li je svetlo ili tamno
 • Sulfati – utiču na gorčinu piva
 • Natrijum – previše natrijuma utiče na ukus piva
 • Hlor – nalazi se u gradskoj vodi zbog dezinfekcije,  neophodna je njegova eliminacija jer utiče negativno na ukus piva

Voda za pivo: Najbitnije karakteristike

pH vrednost vode je jedna od najbitnijih karakteristika koja utiče na kvalitet piva.

Idealna pH vrednost je blago kisela , od 5.2 do 5.6 jer enzimi koji vrše fermentaciju piva tada najbolje “rade” svoj posao.

Previše kisela ili alkalna voda (pH iznad 7) može značajno uticati na krajnji ukus piva i zbog toga je neophodno te vrednosti držati u granicama uz pomoć filtera za vodu.

Koji je najbolji način za prečišćavanje vode za pivo?

Prečišćavanje vode za pivare

Gradska voda (kao i izvorska, pa i flaširana voda) uglavnom nema osobine koje su neophodne za pivare.

Pored toga što utiče na ukus piva, nedovoljno prečišćena voda utiče i na povećanje troškova proizvodnje.

Da bi se voda koristila za proizvodnju piva i destilaciju neophodno je prvo uklonite sve zagađujuće materije.

Reverzna osmoza je način prečišćavanja vode koji je najefikasniji za potrebe pivara i destilerija.

Kod reverzne osmoze, voda se propušta kroz polupropusnu membranu koja sadrži veoma male pore.

Membrana se nalazi u membranskom kućištu u kom podleže velikom pritisku.

Kad se voda pod pritiskom susretne s membranom, prolaze samo molekuli vode a sve nečistoće se preusmeravaju u odvod.

Na ovaj način se stvara demineralizovana voda.

Ovako filtrirana voda je toliko čista da je najbolje rešenje za pivare i destilerije.

Više o reverznoj osmozi možete pročitati ovde.

Pre same reverzne osmoze, hlor i druge organke materije se uklanjaju uz pomoć filtera sa aktivnim ugljem.

Ukoliko se u vodi nalaze gvožđe i sumpor i oni se moraju ukloniti.

Tvrdoća vode je još jedan bitan faktor kada se radi o kvalitetu vode.

Ukoliko je voda tvrda, odnosno sadrži puno rastvorenog kalcijuma i magnezijuma i njihovih soli, neophodno je omekšavanje vode.

Nakon prolaska vode kroz aktivni ugalj, reverznu osmozu i omekšivač vode, vrši se dezinfekcija vode UV lampom kako bi se uklonile bakterija i svi drugi mikroorganizmi.

Takođe, u zavisnosti od vrste piva, prečišćena voda se može obogatiti mineralnim materijama, uz pomoć mineralizatora, ukoliko je to potrebno.

 Voda za pivo: postupak prečišćavanja

Prilikom tretmana vode u pivarama, voda prolazi kroz nekoliko faza prečišćavanja:

 • Nanofiltracija – uklanjanje nečistoća, mutnoće, teških metala i drugih nečistoća
 • Prečišćavanje aktivnim ugljem – uklanjanje hlora, trihalometana, neprijatnog mirisa i ukusa vode
 • Reverzna osmoza – RO uklanja čak i do 99% zagađivača
 • Dezinfekcija i sterilizacija UV lampom – nakon prolaska vode kroz sisteme filtriranja uz pomoć UV svetla se uklanjaju virusi, patogeni i mikroorganizmi

Koji je najbolji filter za prečišćavanje vode za pivare?

Ukoliko želite da smanjite troškove proizvodnje i dobijete kvalitetno i ukusno pivo savetujemo vam tretman vode uređajem Aqua Filter Pro.

Ovaj filter je pogodan i za destilerije koje se bave proizvodnjom različitih alkohola.

Aqua Filter Pro

Besplatna montaža / Garancija 2 godine

Pozovite nas svaki dan od 07h do 20h i uštedite 6.150 dinara

Ovaj aparat je idealan za pivare, destilerije, pekare, kao i u celokupnoj industriji proizvodnje hrane.

U zavisnosti od Vaših potreba, imamo nekoliko modela koji se razlikuju po broju nano filtera i kapacitetu filtriranja.

Svaki aparat poseduje pumpe velikih kapaciteta i procesor koji kontroliše ispiranje nano filtera.

Pozovite svaki dan od 07h do 20h na broj telefona 063 567 212 za kako bi napravili najbolje rešenje za vašu pivaru.

Pravi izbor za zdravlje Vaše porodice, na samo jedan klik od Vas