Ukoliko imate vikendicu, kuću ili voćnjak verovatno ste razmišljali o tome da bi bušenje bunara bio odličan i ekonomičan izvor vode.

Kopanje bunara ili bušenje bunara je često i jedini način obezbeđivanja vode.

Ali kako se odvija postupak bušenja bunara?

Koja je količina vode dostupna nakon toga?

Na kom terenu je kopanje bunara moguće?

Koja je cena bušenja bunara?

Na ta i slična pitanja ćemo odgovoriti u ovom tekstu.

Krećemo od najvažnijih.

Napomena: Aquafiltersrbija d.o.o. ne vrši uslugu bušenja bunara već prečišćavanja vode nakon bušenja bunara.

Bušenje bunara – određivanje lokacije:

Bušenje bunara za potrebe domaćinstva

Najbitnija stvar u procesu bušenja bunara je određivanje mesta na kom se vrši bušenje.

Iskusne bunardžije određuju lokaciju na tradicionalan način uz pomoć rašlji.

Naravno, najpouzdaniji način je geološko istraživanje, međutim pošto ono zahteva značajna novčana sredstva i proceduru, pričaćemo samo o tradicionalnom načinu koji je takođe veoma efikasan kada su u pitanju bunari za potrebe domaćinstva i navodnjavanja.

Rašlje predstavljaju dva štapića od metala (itrijum) koje bunardžija drži u ruci.

Prilikom obilaska terena na kome se planira kopanje bunara, rašlje reaguju na magnetno polje koje se nalazi iznad toka podzemne vode (dalja naučna istraživanja su potrebna na ovu temu, ali iskusne bunardžije na ovaj način pronalaze vodu sa 99% efikasnošću).

Kada bunardžija oseti pomeranje rašlji u ruci može na osnovu toga odrediti i na kojoj je dubini voda.

Gde treba bušiti bunar?

Kada se pronađe voda potrebno je osigurati da je mesto na kome će se bunar nalaziti na propisnoj udaljenosti od izvora zagađenja kao što su septičke jame, deponije i poljoprivredno zemljište koje se tretira pesticidima.

Ranije su se bunari uglavnom bušili ručno, ali danas sa boljom tehnologijom i mašinama, bunari se buše brže i na većoj dubini tako da uglavnom nema opasnosti od kontaminacije vode zagađenjima jer je podzemna voda duboko ispod nekoliko slojeva zemljišta.

Ukoliko je bunar propisno izgrađen i zacevljen, može se izgraditi gotovo na svakom terenu.

Oprema koja se koristi za bušenje zemlje buši i kroz stene i čvrsto zemljište tako da ne morate brinuti o tipu zemljišta.

Tipovi bunara

Postoji više podela bunara.

Prema strukturi dele se na arteške, subarteške i obične.

Prema načinu bušenja dele se na bunari bušeni rotacionom metodom, udarnom metodom kao i kombinacijom ove dve metode.

Količina vode

U zavisnosti od količine vode koja vam je potrebna zavisi prečnik cevi koji će se korisiti za zacevljenje bunara.

Namena bunara

Prema nameni bušenje bunara se deli na:

  • Bušenje bunara za vodosnabdevanje – najčešći tip bunara, za kućne potrebe, vikendice ili u poljoprivredi za navodnjavanje
  • Bušenje bunara za grejanje i hlađenje – bunari za toplotne pumpe
  • Bušenje bunara za snižavanje nivoa podzemnih voda – na gradilištima i iskopima

Prema potrebama bunari mogu biti za domaćinstva i za navodnjavanje.

Postupak bušenja bunara

Ovde ćemo opisati kako teče postupak bušenja bunara za potrebe domaćinstva kao i pokazati originalne slike i snimke sa terena.

Najčešće, bušenje bunara se vrši rotacionom metodom.

Mašina za bušenje bunara se sastoji od rotacione burgije koja buši zemlju i vadi višak zemlje.

Mašinsko bušenje bunara je efikasan i brz način kada je u pitanju izrada bunara.

Trajanje radova zavisi od dubine na kojoj je voda, prečnika cevi koje se postavljaju kao i od tipa zemljišta.

Neophodno je na lokaciji bušenja bunara obezbediti izvor trofazne struje, a ukoliko to nije moguće onda se koristi agregat.

Radovi se izvode sa burgijom prečnika 80cm (postoje različite dimenzije, u ovom slučaju je korišćena burgija od 80cm).

U zavisnosti od dubine na kojoj se kopa, na raspolaganju su produžeci koji potiskuju burgiju.

Dubina kopanja zavisi od nekoliko stvari: terena gde se kopa bunar, dubine izvora vode, ali i budžeta investitora.

Preporuka je da se nakon pronalaska vode (što je u našem slučaju bilo na 7 metara dubine) iskopa veća dubina bunara, kako bi vodeni stub bio veći.

Time se dobija veća akumulacija vode.

Ukoliko se ide na postizanje veće visine vodenog stuba, bunar se kopa sve dok ne počne da se urušava zemlja ili dok se ne naiđe na stenu.

Zahvaljujući betonskim prstenovima manjeg prečnika, moguće je spustiti se i do nekoliko metara nakon što se primeti da se dno urušava.

To se radi tako što se u iskopan bunar prvo postavljaju betonski prstenovi prečnika 80cm.

Nakon toga, bušenje se nastavlja provlačenjem manje burgije kroz njih.

Na kraju se u bunar spuštaju i manji betonski prstenovi koji obezbeđuju da dno bunara ostane čvrsto i stabilno.

Betonski prstenovi za bunar

Nakon završetka kopanja bunara, poželjno je ostaviti pet do sedam dana da se bunar napuni vodom.

Posle toga, potapajućom pumpom voda se izvlači delimično ili sva i ponovo se puni bunar.

Prilikom kupovine pumpe treba obratiti pažnju na snagu pumpe.

Pumpe manje snage koje su u cenovnom rangu od 6-10 hiljada dinara neće imati dovoljno kapaciteta da izvuku vodu sa dubine veće od 10 metara.

U našem slučaju, pumpa snage 1100W može da sa dubine od 7 metara isprazni svega tri metra vode.

Zbog toga, ukoliko ste u mogućnosti, preskočite opciju kupovine slabijih pumpi i kupite pumpu koja može da gura vodu i do 95m vodenog stuba.

Cena ovih pumpi se kreće oko 50.000 dinara, ali su definitivno investicija koja se isplati na duže staze jer ćete tu pumpu koristiti i za slanje vode iz bunara pod pritiskom u objekat.

Ovde možete videti kako izgleda početak radova na bušenju bunara:

Cena bušenja bunara

Cena usluge bušenja zavisi od više faktora, a najbitniji su dubina, struktura zemljišta kao i prečnik bunara.

Okvirna cena izvođenja radova i zacevljenja bunara sa cevima koje možete videti na slici iznad sa prečnikom od 80cm iznosi 140e po dužnom metru.

Cena kopanja dužnog metra bunara prečnika 40cm koji je uglavnom dovoljan za domaćinstva iznosi 100e.

Cena većeg prečnika od 110cm koji je potreban u poljoprivredi za navodnjavanje iznosi 230e po dužnom metru.

Naravno, postoje i jeftinije varijante koje će vam predložiti izvođač radova, a u skladu sa vašim potrebama.

Kako odabrati izvođača radova?

Najbitnija stvar kod odabira izvođača radova nije samo mašina za bušenje bunara koju poseduje nego i iskustvo u pronalasku vode, jer je to najvažnija stvar od koje zavisi uspeh celih radova.

Pored toga, neophodno je da se bunar uradi kvalitetno jer je to investicija koju nećete ponavljati, odnosno radi se samo jednom.

Pravilno urađen bunar će trajati godinama.

Prečišćavanje vode nakon bušenja bunara

Ukoliko želite da koristite bunarsku vodu za snabdevanje kuće kao i za piće, prečišćavanje vode je sledeći važan korak.

Ovde možete videti kako izgleda voda neposredno nakon bušenja bunara:

 

Kada je obezbeđeno snabdevanje vodom neophodno je voditi računa o kvalitetu vode.

Nakon urađene analize ove vode ustanovljena je povećana koncentracija nitrita u vodi, kao i aerobnih mezofilnih bakterija, tako da ova voda nije pogodna za piće u skladu sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće (Sl. list SRJ br. 42/98 i 44/99 i Sl. glasnik RS br. 28/19).

To možete videti na slici ovde:

Analiza bunarske vode

Prvi i osnovni korak pre izbora filtera za prečišćavanje vode iz bunara jeste uobičajena analiza vode iz bunara (bakteriološki kvalitet vode).

To prati i utvrđivanje količine kiseonika, temperature vode i da li će se voda iz bunara koristiti za tehničke potrebe ili za piće.

Takođe, radili smo analizu bunarske vode i na drugoj lokaciji i nakon toga smo ugradili filtere za prečišćavanje vode, tako da možete videti rezultate pre i posle prečišćavanja bunarske vode:

Ovde možete videti rezultate analize bunarske vode pre ugradnje filtera koji radi na principu reverzne osmoze.

Analiza vode reverzna osmoza Analiza vode reverzna osmoza

Kao što vidite ovakva voda je neispravna za piće zbog povećane vrednosti amonijaka, mutnoće, ukupnog gvožđa, organskog opterećenja (potrošnja kalijum permanganata).

Rezultati posle filtriranja

Analiza vode za piće nakon filtriranja Analiza vode za piće nakon filtriranja

Nakon ugradnje filtera za prečišćavanje vode značajno su smanjene koncentracije mangana, gvožđa i elektroprovodljivosti i ovakva voda je sa hemijskog aspekta ispravna za upotrebu.

Značajno je da voda kojom se bunar snabdeva bude:

  • higijenski ispravna
  • da je bunar propisno izrađen i lociran na dovoljnoj udaljenosti od potencijalnih izvora zagađenja (deponije otpada, hemijska skladišta ili ispuštanje hemikalija, kanalizacija, industrijske deponije, mulj, poljoprivredni objekti).

Kako je to danas teško uzimajući u obzir veliki broj područja koji je bio poplavljen upravo filteri za prečišćavanje vode pružaju mogućnost dobrog kvaliteta vode iz bunara.

Najčešći i neizbežan problem u vezi sa bunarskom vodom jesu prekomerne količine peska.

Voda iz bunara je zbog toga često zamućena.

Najbolja opcija za eliminisanje peska i drugih nečistoća je Sediment filter.

Sediment fiter za mehaničku filtraciju

Besplatna montaža / Garancija 2 godine

Tretman bunarske vode se vrši na nekoliko načina.

Prvo se koristi mehanički filter za filtraciju krupnijih nečistoća kao što su pesak, mulj i sediment.

Zatim preporučujemo ugradnju omekšivača vode koji će prečistiti vodu i ukloniti zagađenja i jedinjenja kao što su nitrati, nitriti, amonijak, gvožđe, mangan i sumpor.

Demineralizacija vode koja se odvija tokom prečišćavanja dovodi do uklanjanja natrijuma i kalcijuma.

Aktivni ugalj koji se nalazi u ovom filteru služi za eliminaciju neprijatnih mirisa u vodi.

Omekšivači vode su efikasan sistem za filtraciju bunarske vode.

Aqua Soft omekšivač vode

Besplatna montaža / Garancija 2 godine

Pozovite nas i uštedite 18.000 dinara

Nakon ugradnje omekšivača savetujemo ugradnju UV lampe za dezinfekciju vode.

Ovo ja izuzetno bitno ukoliko se bunarska voda koristi za piće.

UV lampa za dezinfekciju vode služi za prečišćavanje mikrobiološki neispravne vode uz pomoć ultraviolentnog svetla.

UV dezinfekcijom se uklanjaju bakterije, virusi, paraziti i gljivice. Ovo je jedan od načina dezinfekcije bunarske vode.

Da bi ste ovako prečišćenu vodu koristili za piće neophodna je ugradnja filtera za vodu ispod sudopere kako bi ste u svakom trenutku imali čistu i ispravnu vodu za piće.

UV lampa

Besplatna montaža / Garancija 2 godine

Napomena: Aquafiltersrbija d.o.o. ne vrši uslugu bušenja bunara već prečišćavanja vode nakon bušenja bunara.

Pravi izbor za zdravlje Vaše porodice, na samo jedan klik od Vas