Prvi i osnovni korak nakon bušenja bunara, a pre izbora filtera za prečišćavanje vode iz bunara jeste uobičajena analiza vode iz bunara (bakteriološki kvalitet vode), a nakon toga prečišćavanje, odnosno filteri za bunarsku vodu.

To prati i utvrđivanje količine hlora, kiseonika, temperature vode i da li će se voda iz bunara koristiti za tehničke potrebe ili za piće.

Značajno je da voda kojom se bunar snabdeva bude:

 • higijenski ispravna
 • da je bunar propisno izrađen i lociran na dovoljnoj udaljenosti od potencijalnih izvora zagađenja (deponije otpada, hemijska skladišta ili ispuštanje hemikalija, kanalizacija, industrijske deponije, mulj, poljoprivredni objekti).

Kako je to danas teško uzimajući u obzir veliki broj područja koji je bio poplavljen upravo filteri za prečišćavanje vode pružaju mogućnost dobrog kvaliteta vode iz bunara.

Kada je obezbeđeno snabdevanje vodom neophodno je voditi računa o kvalitetu vode.

Nakon urađene analize bunarske vode sa terena gde smo radili, ustanovljena je povećana koncentracija nitrita u vodi, kao i aerobnih mezofilnih bakterija, tako da ova voda nije pogodna za piće u skladu sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće (Sl. list SRJ br. 42/98 i 44/99 i Sl. glasnik RS br. 28/19).

Analizu bunarske vode sa terena pre prečišćavanja vode možete videti ovde:

Analiza bunarske vode

Filteri za prečišćavanje bunarske vode

Filteri za bunarsku vodu

Koji je najbolji filter za bunarsku vodu?

Da bi od bunarske vode dobili vodu za piće rešenje daje Aqua Soft omekšivač vode.

Ovaj filter u sebi ima ugrađenu pumpu i ona pod visokim pritiskom vrši filtriranje bunarske vode i na taj način uklanja najsitnije nečistoće.

Povećana tvrdoća vode koja je česta kada su u pitanju bunari je razlog što vam je potreban ovaj filter. U ponudi imamo i filtere za prečišćavanje kišnice.

Kako radi AquaSoft?

Radi na principu nanofiltracije gde je veličina pora polupropustive membrane od oko jednog nanometra.

Reverzna osmoza i jonska izmena uklanjaju rastvorene materije i organske materije iz vode.

Ovakvi filteri za vodu uklanjaju pesticide, nitrate, mangan, gvožđe, teške metale, žutu boju, živu, itd. iz podzemnih voda.

Zatim sadrži i mineralizator koji obogaćuje vodu sa mineralima i poboljšava joj ukus.

Odnosno to je proces prečišćavanja vode gde je konačan ishod prečišćena pitka bunarska voda, bez gvožđa, organskih materija, teških metala i hlora.

Takođe, AquaSoft može sadržati i UV lampu.

Prečišćavanje i uticaj UV lampe na bunarsku vodu 

AquaFilter za bunarsku vodu koji sadrži i UV lampu vrši dezinfekciju vode i eliminiše sve mikroorganizme, gljivice i patogene koji se nalaze u vodi.

UV zračenjem uklanjaju se biološka zagađenja.

Dobija se prečišćena voda iz bunara bez bakterija i virusa, koje se u velikom broju nalaze u bunarima, upravo kao posledica raznih metoda izrade bunara. 

Bakterije i virusi izazivaju razna oboljenja, a zapravo u životu najveći broj bakterija i virusa popijemo.

Kako rešiti pesak u vodi iz bunara? 

Najčešći i neizbežan problem u vezi sa bunarskom vodom jesu prekomerne količine peska u vodi. (1)

Voda iz bunara je zbog toga često zamućena.

Najbolja opcija za eliminisanje peska i drugih nečistoća je Sediment filter.

Ovo je filter za mehaničko uklanjanje nečistoće iz vode putem mrežice koja zadržava materije veličine od 100 do 1 mikrona. (2)

Nakon instalacije sediment filtera koji će bunarsku vodu očistiti od krupnijih nečistoća savetujemo instalaciju filtera za mehaničko prečišćavanje vode.

Najefikasniji filter ovog tipa je AquaSoft omekšivač vode.

On se sastoje od kućišta filtera izrađenog od kompozitnog materijala, a otvori za navoj su izrađeni od staklenih vlakana polipropilena.

Kućište filtera se puni određenom količinom aktivnog uglja ili jonoimenjivačke mase koja čini da se proizvede voda bez neprijatnog mirisa, amonijaka, organskih materija i hlora.

Rezultat je tehnički ispravna voda, a takva voda doprinosi očuvanju instalacija i kućnih aparata, jer štiti sistem od negativnih uticaja rđe, peska, mulja i ostalih naslaga. 

AquaSoft filteri za prečišćavanje vode iz bunara omekšavaju vodu i dodaju se za izdvajanje različitih čestica i mineralnih soli.

Najbolji filteri za bunarsku vodu:

Bunarska voda je veoma često tehnički neispravna i kao takva može biti opasna za piće.

Filtracija i dezinfekcija vode je neophodna kako bi se uništili mikroorganizmi, bakterije, virusi i patogeni koji su česti u bunarskoj vodi.

Tretman bunarske vode se vrši na nekoliko načina.

Prvo se koristi mehanički filter za filtraciju krupnijih nečistoća kao što su pesak, mulj i sediment.

Zatim preporučujemo ugradnju omekšivača vode koji će prečestiti vodu i ukloniti zagađenja i jedinjenja kao što su nitrati, nitriti, amonijak.

Demineralizacija vode koja se odvija tokom prečišćavanja dovodi do uklanjanja natrijuma i kalcijuma.

Aktivni ugalj koji se nalazi u ovom filteru služi za eliminaciju neprijatnih mirisa u vodi.

Omekšivači vode su efikasan sistem za filtraciju bunarske vode.

Nakon ugradnje omekšivača savetujemo ugradnju UV lampe za dezinfekciju vode.

Ovo ja izuzetno bitno ukoliko se bunarska voda koristi za piće.

UV lampa za dezinfekciju vode služi za prečišćavanje mikrobiološki neipravne vode uz pomoć ultraviolentnog svetla.

UV dezinfekcijom se uklanjaju bakterije, virusi, paraziti i gljivice.

Analiza bunarske vode pre i posle prečišćavanja

Rezultati pre filtriranja

Ovde možete videti rezultate analize bunarske vode pre ugradnje filtera koji radi na principu reverzne osmoze.

Analiza vode reverzna osmoza Analiza vode reverzna osmoza

Kao što vidite ovakva voda je neispravna za piće zbog povećane vrednosti amonijaka, mutnoće, ukupnog gvožđa, organskog opterećenja (potrošnja kalijum permanganata).

Rezultati posle filtriranja

Analiza vode za piće nakon filtriranja Analiza vode za piće nakon filtriranja

Nakon ugradnje filtera sa reverznom osmozom značajno su smanjene koncentracije mangana, gvožđa i elektroprovodljivosti i ovakva voda je sa hemijskog aspekta ispravna za upotrebu.

Kako bi pili čistu i zdravstveno ispravnu vodu, savetujemo vam instalaciju jednog od naših najboljih filtera i sistema za prečišćavanje bunarske vode:

1. Sediment filter za mehaničku filtraciju bunarske vode

Sediment fiter za mehaničku filtraciju

Besplatna montaža / Garancija 2 godine

 • mehaničko uklanjanje nečistoće iz vode putem mrežice koja zadržava materije veličine od 100 do 1 mikrona.
 • tretman vode i eliminisanje prljavštine
 • uklanjanje svih čvrstih materija koje se nalaze u vodi – čestice peska i zemlje, sedimenta i mulja

Postavljanjem sediment filtera, iz vode će se ukloniti sve čvrste materije koje se nalaze u njoj – rđa iz dotrajalih vodoinstalacija, čestice peska i zemlje, i bilo koje druge organske materije veličine do 100 mikrona.

2. Aqua Soft kućni omekšivač vode 

Aqua Soft omekšivač vode

Besplatna montaža / Garancija 2 godine

Pozovite nas i uštedite 18.000 dinara

 • potpuno uklanjanje kamenca korišćenjem principa jonske izmene
 • reverzna osmoza za maksimalnu filtraciju
 • najbolji odnos cene i kvaliteta
 • zahvaljujući AquaSoft aparatu za omekšavanje vode, bunarska voda koju koristite biće u potpunosti ispravna za piće kao i za korišćenje u domaćinstvu.

Jonskom izmenom i propuštanjem vode kroz jonoizmenjivačke kolone totalno uklanjamo kamenac fizičko-hemijskim putem, a vodu ostavljamo netaknutom.

3. Aqua Filter ispod sudopere

Omekšavanjem vode dobija se tehnička voda, oslobođena zagađujućih materija i kamenca, ali nije pogodna za piće. Ovu vodu mogu koristiti kućni uređaji, može se koristiti za tuširanje i sl., dok za piće preporučujemo ugradnju filtera za vodu ispod sudopere.

Aqua Filter filter za vodu ispod sudopere

Besplatna montaža / Garancija 2 godine

Pozovite nas svaki dan od 07h do 20h i uštedite 6.150 dinara

4. UV Lampa za sterilizaciju vode

UV lampa

Besplatna montaža / Garancija 2 godine

 

 • dezinfekcija bunarske vode
 • uklanjanje bakterija i virusa
 • bakteriološki ispravna voda

UV dezinfekcija nije neophodna, ali je filter za vodu neophodan kako bi UV lampa funkcionisala. UV sterilizacija je najefikasnija kada je voda prečišćena filterom, s obzirom da je UV lampa poslednja faza kroz koju voda prolazi tokom prečišćavanja.

Ukoliko želite dodatne informacije o ovim filterima pozovite nas svaki dan od 07h do 20h  063 567 212

Pravi izbor za zdravlje Vaše porodice, na samo jedan klik od Vas