fbpx

Voda iz bunara spada u podzemne vode, pa često u bunarskoj vodi dominiraju gvožđe, mangan, amonijak, organske materije, nitriti, nitrati, arsen itd. 

Kako danas i dalje postoji neznatan broj mesta gde su bunari jedini izvor za snabdevanje vodom za kućnu upotrebu, navodnjavanje i proizvodnju, bunarska voda predstavlja najteži vid za primenu filtera za vodu. U zavisnosti od sastava zemljišta kroz koje voda prolazi bunari mogu biti različitih fizičko-hemijskih i hemijskih osobina.

Prvi i osnovni korak pre izbora filtera za prečišćavanje vode iz bunara jeste uobičajena analiza vode iz bunara (bakteriološki kvalitet vode), to prati i utvrđivanje količine hlora, kiseonika, temperature vode i da li će se voda iz bunara koristiti za tehničke potrebe ili za piće.

Značajno je da voda kojom se bunar snabdeva bude higijenski ispravna, zatim da je bunar propisno izrađen i lociran na dovoljnoj udaljenosti od potencijalnih izvora zagađenja (deponije otpada, hemijska skladišta ili ispuštanje hemikalija, kanalizacija, industrijske deponije, mulj, poljoprivredni objekti). Kako je to danas teško uzimajući u obzir veliki broj područja koji je bio poplavljen upravo filteri za prečišćavanje vode pružaju mogućnost dobrog kvaliteta vode iz bunara.

 Filter pod pritiskom za bunarsku vodu

Da bi od bunarske vode dobili vodu za piće rešenje daje AquaFilter, filter za vodu koji u sebi ima ugrađenu pumpu i ona pod visokim pritiskom vrši filtriranje bunarske vode i na taj način uklanja najsitnije nečistoće. Radi na principu nanofiltracije gde je veličina pora polupropustive membrane od oko jednog nanometra. Ovakvi filteri za vodu uklanjaju pesticide, nitrate, teške metale, žutu boju itd. iz podzemnih voda. Zatim sadrži i mineralizator koji obogaćuje vodu sa mineralima i poboljšava joj ukus. Odnosno to je proces prečišćavanja vode gde je konačan ishod prečišćena pitka bunarska voda, bez gvožđa, organskih materija, teških metala i hlora.

 Prečišćavanje i uticaj UV lampe na bunarsku vodu 

Aparat za vodu AquaFilter za bunarsku vodu može da sadrži i UV lampu, koja vrši dezinfekciju vode i eliminiše sve mikroorganizme, gljivice i patogene koji se nalaze u vodi. UV zračenjem uklanja biološka zagađenja, tj. dobija se prečišćena voda iz bunara bez bakterija i virusa, koje se u velikom broju nalaze u bunarima, upravo kao posledica raznih metoda izrade bunara. 

Bakterije i virusi izazivaju razna oboljenja, a zapravo u životu najveći broj bakterija i virusa popijemo.

Pesak u vodi iz bunara 

Najčešći i neizbežan problem u vezi sa bunarskom vodom jesu prekomerne količine peska. Najbolja opcija za njegovo eliminisanje su mehanički filteri za prečišćavanje bunarske vode. Ovi filteri za vodu (AquaSoft Pro) se sastoje od kućišta filtera izrađenog od kompozitnog materijala, a otvori za navoj su izrađeni od staklenih vlakana polipropilena. Kućište filtera se puni određenom količinom aktivnog uglja ili jonoimenjivačke mase koja čini da se proizvede voda bez neprijatnog mirisa, amonijaka, organskih materija i hlora. Rezultat je tehnički ispravna voda, a takva voda doprinosi očuvanju instalacija i kućnih aparata, jer štiti sistem od negativnih uticaja rđe, peska, mulja i ostalih naslaga. 

AquaSoft Pro filteri za prečišćavanje vode iz bunara omekšavaju vodu i dodaju se za izdvajanje različitih čestica i mineralnih soli.

Nitrati i nitriti u vodi iz bunara 

Uzrok pojave nitrita i nitrata u podzemnim vodama je korišćenje većih količina đubriva (poljoprivredno đubrivo, đubrivo za travu, razgradnja septičkog otpada), truljenje biljnih i životinjskih ostataka, deponije, industrijski otpad, mulj. 

Značajna količina nitrita u bunarskoj vodi je znak zagađenja otpadnih voda bakterijama i pokazatelj neadekvatne dezinfekcije, pa duže konzumiranje takve vode dovodi do raznih zdravstvenih poremećaja, a najčešće do pogoršanja krvne slike. 

Na osnovu analiza vode i krvi ustanovljeno je da se nitrati vezuju za hemoglobin i stvaraju se jedinjenja koja otežavaju snabdevanje tkiva kiseonikom. Redukuju se u organizmu u nitrite, što dovodi do anemije. A ono na šta lekari upozoravaju jeste da su naročito opasni za malu decu i da granična vrednost za nitrate po našem Pravilniku za pijaću vodu iznosi 50 mg/L. 

Za eliminisanje nitrata iz vode i za produkt čiste bunarske vode primenjuje se postupak: jonske izmene i reverzne osmoze uz membransku tehnologiju. 

Takav postupak uklanjanja nitrata se postiže filtriranjem vode iz bunara AquaSoft Pro filterom za vodu koji poseduje punjenje smolom za razmenu nitratnog joda.

Pored navedenih fizičko-hemijskih osobina i mikrobiolškog sastava na kvalitet bunarske vode utiče i kvalitet vodovodnih cevi. Ono što plaši ljudsku populaciju jesu česte nedomice koje važe za azbestne cevi odnosno glasine da li azbestne cevi imaju kancerogeno dejstvo. 

U Srbiji je azbest potpuno zabranjen 2011. godine, međutim u ranije izgrađenim objektima azbestne cevi su i dalje prisutne. Budući da dosadašnja istraživanja nisu pokazala da azbest koji se unosi u organizam ima štetno dejstvo na zdravlje, tako nisu ni određene maksimalno dozvoljene vrednosti u vodi za piće iznad kojih bi se ispoljili negativni efekti na zdravlje. 

Ono što se svakako savetuje jeste promena azbestnih vodovodnih cevi ukoliko dođe do oštećenja s obzirom na njihovu krhkost, kao i da se uz odgovarajuće filterske konstrukcije i preporuku EPA (United States Enviromental Protection Agency) da se vrši ispitivanje vode kućnih bunara minimalno jednom godišnje čini najbolja opcija za pijaću vodu.

Filteri za bunarsku vodu cena

Cene filtera zavise od tipa proizvoda. Kada zatražite ponudu, mi ćemo vam pomoći da odaberete i kupite filter za vodu koji odgovara vašim specifičnim potebama.

Pravi izbor za zdravlje Vaše porodice, na samo jedan klik od Vas